Numeron 3/2006 sisällysluettelo | muut numerot | Vapaa-ajattelijain liitto


Vapaa Ajattelija 3 - 2006

62. vuosikerta
Marketta OllikainenValtion ja kirkon ero vihreitten puolueohjelmaanVihreä liitto kirjasi vaatimuksensa valtion ja kirkon erosta puolueohjelmaansa Hämeenlinnassa toukokuun lopulla pidetyssä puoluekokouksessa. Nyt puolueessa ihmetellään, miten asia pitäisi oikein hoitaa vai pitäisikö ollenkaan.

Vapaa-ajattelijain liitto on poliittisesti sitoutumaton kuten puheenjohtaja viisaasti pääkirjoituksessaan huomauttaa. Niin muodoin ei myöskään liiton lehti Vapaa Ajattelija voi olla avoin foorumi millekään poliittiselle näkemykselle.

Tästä huolimatta ei voi olla nostamatta hattua vihreille, jotka Hämeenlinnan puoluekokouksessaan 28. toukokuuta kirjasivat puolueohjelmaansa vaatimuksen valtion ja kahden uskontokunnan - evankelisluterilaisen ja ortodoksisen - erityissuhteen purkamisesta. Esityksen teki Helsingin vihreitä edustanut dosentti Tapani Hietaniemi ja päätös nuijittiin läpi illan tunteina äänin 117 puolesta ja 84 vastaan.

Tosin ilman nikottelua kaikki vihreät ja varsinkaan puolueen johto eivät päätöstä nielleet. Puolueen äänenkannattajan Vihreän langan mukaan helsinkiläinen Sirkku Ingervo oli ollut päätöksestä niin järkyttynyt, että oli tentannut puolueen kansanedustajia asiasta vielä äänestyksen jälkeen alkaneella kyselytunnillakin.

Puolueen puheenjohtaja Tarja Cronberg ilmoitti tuoreeltaan, että enemmistön päätös jää puolueohjelmaan periaatekirjaukseksi, eikä kirjausta aiota mitenkään viedä eteenpäin.

- Koska puolue on asiassa kahtiajakautunut, puoluejohtoa ei lähde ajamaan konkreettisia toimenpiteitä valtion ja kirkon erottamiseksi, hän totesi.

Samoin enemmistön kannasta sanoutuivat irti kansanedustajat Kirsi Ojansuu ja Tuija Brax. Myöskään Heidi Hautala ja Ulla Anttila eivät pitäneet hanketta ajankohtaisena tai tarpeellisena.

Menetetty tilaisuus

Näyttää siltä, että vihreät ovat menettämässä elämänsä tilaisuuden saada aikaan todellisia muutoksia yhteiskunnassa. Puolue puhuu suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon puolesta, mutta kun tulee tekojen aika, puoluejohto kaivautuu tiiviisti bunkkereihinsa.

Sivullista puoluejohdon kannanotot ihmetyttävät, varsinkin kun kaksi puolueen keulahahmoa kansanedustajat Roosa Meriläinen ja Irina Krohn tekivät tässä taannoin asiasta perusteellisen lakipaketin, joka on nyt perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Koko lakiesitys on vihreidenkin taholta vaiettu lähes kuoliaaksi. Meriläisen ja Krohnin lakiesityksestä kerrottiin Vapaa Ajattelijassa 1/2006.

On oletettavaa, että kirkon ja valtiovallan erottaminen tuulettaisi suomalaista tasa-arvokeskustelua enemmän kuin mikään muu tähänastinen vallitseviin yhteiskuntarakenteisiin puuttuva aloite. Jos yhden uskontokunnan - tai tässä tapauksessa kahden uskontokunnan - lakiin perustuva ylivalta purettaisiin, yhteiskunnan olisi melkein pakko tarjota samat toimintamahdollisuudet yhtä lailla uskontokuntiin kuulumattomille kuin muillekin uskontokunnille.

Lapsia ei voitaisi myöskään automaattisesti ja yhteiskunnan tuella kasvattaa vain tietyn uskontokunnan kannattajiksi, vaan kasvatusvastuu olisi aidosti perheillä itsellään. Tähän kaiketi termi "uskonnonvapaus" käsitykseni mukaan tähtääkin.

Mielenkiintoista asiassa on se, että edes valtiokirkon sisällä ei enää tunnuta uskovan nykymenon jatkumiseen. Hiippakuntasihteeri ja pastori Mauri Vihko arveli Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan 4. kesäkuuta, että kirkon jäsenmäärä tulee joka tapauksessa lähitulevaisuudessa putoamaan - hänen arvionsa mukaan luterilaiseen kirkkoon kuuluisi vuonna 2030 enää 55 - 65 prosenttia suomalaisista - ja siksi kirkon yhteiskunnallisesta asemasta olisi hyvä käynnistää keskustelu jo nyt.

- Ei voi olla yhteiskunnankaan etu, että muutokseen ajaudutaan sammutetuin lyhdyin, status quota hyssytellen, hän kirjoittaa.

Vaikka Vihko jo virkansakin puolesta kannattaa nykyisen valtiokirkkojärjestelmän säilyttämistä toistaiseksi, hän myöntää, että kirkon asema tulee vääjäämättä muuttumaan ja siksi keskustelu tästä muutoksesta ja sen seurauksesta sekä kirkkoon itseensä että yhteiskuntaan kannattaisi aloittaa ajoissa.

Poliittista pelkuruutta

Miksi sitten vihreiden puoluejohdon on vaikea taipua puolueensa enemmistön tekemiin päätöksiin? Yksi selitys lienee se, että puoluejohdossa ollaan nyt kauhuissaan äänestäjien reaktioista.

Jyrki Räikkä harmittelee Vihreän Langan verkkosivuilla sitä, että päätöksen myötä kirkosta tehtiin vastustajien bunkkeri ja kirkon sisäisessä suuntataistelussakin vihreitä ajatuksia on jatkossa vaikeampi saada läpi. Räikän mielestä vaalitaktisesti kirkon asemaan puuttuminen ei ollut viisasta varsinkaan kun vihreät yrittävät haalia uusia äänestäjiä maakunnista.

- Vihreiden kannattajien ydintä ovat akateemisesti koulutetut ja etenkin pienillä paikkakunnilla kirkko on yksi sivistyneistön sillanpääasemista, hän valistaa.

Räikkä arvelee, että ainakin puheenjohtajan urakka Pohjois-Karjalan vaalipiirissä vaikeutuu kirkkolinjauksen myötä entisestään. Samoin Erkki Pulliaisen saattaa olla vaikeata pitää asemansa Pohjois-Pohjanmaan raamattualueella, kuten hän asian ilmaisee.

Räikkä epäilee, että vaatimus kirkon erityisaseman purkamisesta horjuttaakin enemmän vihreitä kuin kirkkoa itseään. Siksi puoluejohdon irtosanoutuminen koko asiasta oli hänen mielestään vahinkojen minimoimiseksi tarpeen.

- Mutta se herätti kysymyksen, voidaanko muita ohjelmakohtia tarvittaessa kohdella samoin, Räikkä aiheellisesti kysyy.

Tosin ei poliittinen pelkuruus ole vain vihreiden helmasynti. Sosiaalidemokraatit asettivat tavoitteekseen kirkon ja valtion eron jo sata vuotta sitten, mutta kovin hiljaista on tuntunut olleen sielläkin rintamalla.

Marketta Ollikainen


Mitä vihreät todella päättivät?


Poliitikot syyttävät helposti tiedotusvälineitä siitä, että ne tulkitsevat väärin heidän sanomisiaan. Jotta tältä vältyttäisiin, ohessa ote Vihreän liiton periaateohjelmasta, jossa se otti kantaa kirkon ja valtion erottamiseen. Periaateohjelma hyväksyttiin vihreiden puoluekokouksessa 28. toukokuuta.

"Hyvässä yhteiskunnassa jokainen voi valita vapaasti maailmankatsomuksensa. Yksilönvapaudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat parhaiten toimivassa monikulttuurisessa ja suvaitsevassa yhteisössä. Erilaisuuden kohtaaminen ja hyväksyminen vapauttaa koko yhteiskuntaa. Niin julkisten instituutioiden kuin työelämänkin on oltava tasavertaisesti avoinna erilaisille kulttuureille, uskonnoille ja uskonnottomille. Suomeen muualta muuttaneiden ja kotimaisten vähemmistöjen kulttuurit ja uskontojen moninaisuus rikastuttavat paikallisia perinteitä ja tulevat osaksi suomalaista kulttuuria. Ihmisten pyrkimyksiä toteuttaa itseään osana laajempaa yhteisöä on tuettava. Maailmankatsomuksen ja uskonnon vapautta on puolustettava, monikulttuurisessa yhteiskunnassa valtion tulee kohdella kaikkia uskonnollisia yhteisöjä tasaveroisesti, valtion erityissuhde kahteen uskonnolliseen yhdyskuntaan on lopetettava. Kuitenkaan väärän suvaitsevaisuuden nimissä ei tule milloinkaan hyväksyä ihmisoikeuksien loukkaamista ja kaikilta tulee vaatia yhtäläistä muiden arvostamista."Numeron 3/2006 sisällysluettelo | muut numerot | Vapaa-ajattelijain liitto