Uskonrauhan rikkominen


Uskonnolliset tunteet on laissa asetettu eri asemaan kuin muut tunteet. Uskonnollisten tunteiden loukkaamisen kielto sisältää kiellon pilkata jumalaa.

Rikoslain 17. luvun (563/1998) 10 § sisältää säädöksiä jumalanpilkasta otsikon "Uskonrauhan rikkominen" alla:

"Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Historiallisesti kyse on kollektiivisesta ajattelusta, jossa kansa vetää jumalan vihan ylleen, jos sallii jumalaa pilkattavan keskuudessaan.

Uskonrauhapykälät ovat tarpeettomia lain yleisten säännösten rinnalla. Muut lait suojaavat uskonnon harjoittamisen häiritsemiseltä.

Uskonrauhan rikkomisia on vuoden 1998 jälkeen tullut poliisitutkintaan muutamia. Syyttäjä voi jättää syytteen nostamatta erilaisilla kohtuusperusteilla, esimerkiksi että teko on niin vähämerkityksinen, ettei siitä syyttäminen ole yleisen edun mukaista.

Katso myös: Uskonnonharjoituksen estäminen.


Oikeustietoa-sivu