Ruumiinluovutustestamentti


Ruumiin luovuttamista opetustarkoitukseen säätelee Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä (101/2001), 13 §.

Lain mukaan yliopiston anatomian laitokselle voidaan lääketieteen opetusta varten luovuttaa ruumis, jonka opetustarkoitukseen luovuttamiseen vainaja on eläessään kirjallisesti antanut suostumuksensa.

Ruumiinluovutustestamentin muoto on vapaa.

Katso myös: Elinluovutus.


Oikeustietoa-sivu