Huoltajuus


Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai ne henkilöt, joille huolto on uskottu.

Lapsen huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta sekä muista lapsen henkilökohtaisista asioista siten, että hän ottaa huomioon lapsen tarpeet ja toivomukset.

Huoltaja voi virallisesti päättää lasta koskevista asioista ja edustaa lasta häntä koskevissa asioissa. Vain huoltaja voi saada lapsen omalle passilleen.

Avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia ovat molemmat vanhemmat. Vanhempien yhteinen huoltajuus jatkuu myös eron jälkeen, jollei muuta päätetä.

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltaja (holhooja) on yksin äiti. Mikäli vanhemmat haluavat, että myös isästä tulee lapsen huoltaja, voivat vanhemmat tehdä isyyden tunnistamisen yhteydessä sopimuksen yhteishuoltajuudesta.

Vanhemmat voivat sopia kunnan perheasiaintoimistossa, kuinka lapsen huolto järjestetään vanhempien erotessa.

Elleivät vanhemmat pääse keskenään sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta, he voivat hakea päätöstä lapsen edun mukaisesta ratkaisusta oikeudesta. Yli 12-vuotiaan lapsen huollosta tehtyä päätöstä ei voida panna täytäntöön, jos lapsi itse sitä vastustaa.

Eron jälkeen vanhempien tehtävä on tukea lasta säilyttämään myönteiset ja läheiset ihmissuhteensa kumpaankin vanhempaansa.

Lapsella on oikeus tavata molempia vanhempiaan myös silloin kun nämä eivät asu yhdessä. Tapaamisoikeussopimukseen voidaan kirjata, miten lapsi käytännössä tapaa sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu.

Huoltomuodosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatuksensa molemmilta vanhemmiltaan. Lapsilisä maksetaan korotettuna sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu.

Sopimuksen puuttuessa lapsi uskotaan sille vanhemmalle, jota tuomioistuin pitää henkilökohtaisten ominaisuuksien puolesta soveliaampana lapsen huoltajaksi ja kasvattajaksi. Asiaan vaikuttavat myös varttuneemman lapsen omat toivomukset.

Äidillä ei periaatteessa ole etusijaa päästä lapsen huoltajaksi, mutta usein puolisot sopivat näin. On myös tavallista, että sisarukset uskotaan samalle huoltajalle.


Oikeustietoa-sivu