Hautaustestamentti


Omiin hautajaisiinsa voi yrittää vaikuttaa tekemällä hautaustestamentin, jossa kerrotaan omat toivomukset hautajaisten suhteen.

Hautaustestamentin voi tehdä joko itse tai valmiille lomakkeelle, jota saa Suomen Hautaustoimistojen liiton jäsenyhdistyksistä maksutta. Joistakin hautaustoimistoista voi tilata hautaustestamenttilomakkeet kotiin puhelimitse tai sähköpostin kautta.

Asiakirjasta on syytä kertoa omaisille ja säilyttää asiapaperia ja tai sen sijaintipaikasta kertovaa korttia paikassa, josta omaiset voivat sen helposti löytää. Hautaustestamentti ei sido omaisia juridisesti. Hautaustestamentista voi kuitenkin antaa kopion myös muille henkilöille ja mahdollisesti seurakuntaan.

Pappi ei saa siunata sellaista vainajaa, jonka vakaumuksen tietää olleen siunausta vastaan. Muutoin pappi syyllistyy virkarikokseen.

Hautaustestamenttiin voi liittää ennakkotilaussopimuksen, joka sitoo omaisia sisällyttämään hautajaisiin siinä sovitut asiat, mutta ei toisaalta estä heitä tekemästä toimitukseen lisäyksiä.

Jos on varallisuutta, voi tehdä oikean testamentin. Toisin kuin tavallinen hautaustestamentti, testamentti on juridisesti sitova asiakirja. Testamentissa voi määrätä osan varallisuudestaan käytettäväksi hautajaisten pitämiseen testamentin mukaisella tavalla.

Edun saamisen ehdoksi voi asettaa halutun tyyppiset hautajaiset. Testamentin toteutumisen valvomista varten voi nimittää testamentin toimeenpanijan.

Tarkoitemääräys ja toimeenpanija ilmaistaan testamentissa seuraavantapaisesti: "Minä N.N. testamenttaan koko omaisuuteni M.M:lle jos ja vain jos hautajaiseni järjestetään seuraavalla tavalla: ( - - ). Testamentin toimeenpanijaksi määrään notariaatti X:n. Mikäli yllä mainittu tarkoite ei toteudu, koko omaisuuteni menee Y:lle."

Katso myös: Elinluovutus; Hoitotahto; Ruumiinluovutustestamentti; Uskonnottomat hautausmaat.


Oikeustietoa-sivu