Etusivulle

Oulun seudun vapaa-ajattelijoiden toimintaa: 

 
Oulun seudun vapaa-ajattelijat tekevät Oulussa paljon yhteistyötä Humanistisen yhdistyksen sekä Skepsis ry:n paikallisosastojen kanssa.

Paikallisyhdistyksellämme on myös yksi juhlapuhuja, Jouko Saksio, tuomaan juhlavuutta perheen tärkeimpiin juhliin. 

Lisää (uskonnottomat juhlat)
Oulunseudun Vapaa-ajattelijoiden vuosikokous 2016 pidettiin 13.2. kulttuuritalo Valveella.

Kokouksen pöytäkirja (PDF).


OULUN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY (rek.nro 63.862)
YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika:  14.3.2015 klo 15
Paikka: Kulttuuritalo Valve, 2. krs, Oulu
Läsnä: Jouko Saksio, yhdistyksen pj
    Sami Aho, jäsen
    Ulla Haverinen, jäsen
    Timo Karjalainen, jäsen
    Nina Kejonen, jäsen
    Marko Lakkala, jäsen
    Eeva Matinolli, jäsen
    Pasi Perkiö, jäsen
    Sirpa Pöyhönen, jäsen

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Saksio avasi kokouksen klo 15:05.

 2. Kokouksen järjestäytyminen
  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jouko Saksio.
  Valittiin kokouksen sihteeriksi Timo Karjalainen.
  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Haverinen ja Eeva Matinolli.
  Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  Kokouskutsussa on mainittu sääntöjen muuttaminen kokouksen asialistalla.

 4. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
  Hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksen uusiksi säännöiksi 
  liitteen 1 mukaiset säännöt.

 5. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:34.


Jouko Saksio           Timo Karjalainen
kokouksen puheenjohtaja     kokouksen sihteeri


Ulla Haverinen          Eeva Matinolli
pöytäkirjan tarkastaja      pöytäkirjan tarkastajaVUOSIKOKOUS 2015
OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY

PÖYTÄKIRJA

Aika: Lauantai 7.2.2015 kello 16.00
Paikka: Kulttuuritalo Valve, Kokoushuone 3. krs.

Läsnäolijat: Ulla Haverinen, Timo Karjalainen, Nina Kejonen, Marko Lakkala, 
Eeva Matinolli, Pasi Orava, Pasi Perkiö, Sirpa Pöyhönen, Antti Räsänen, 
Jouko Saksio, Jarkko Välikangas

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Jouko Saksio avasi kokouksen kello 16:04.

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
  Hyväksyttiin kokouskutsussa ollut esityslista kokouksen asialistaksi.

 4. Kokousvirkailijoiden valinta
  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jouko Saksio ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
  Päätettiin, että kokous tarkastaa pöytäkirjan kokouksen päätteeksi.

 5. Vuoden 2014 tilintarkastus
  Eeva Matinolli luki toiminnantarkastajien lausunnon.
  Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle.

 6. Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2015
  Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jouko Saksio ja hallituksen jäseniksi 
  Sami Aho, Ulla Haverinen, Timo Karjalainen, Nina Kejonen, Marko Lakkala, 
  Pasi Perkiö, Sirpa Pöyhönen ja Antti Räsänen ja varajäseneksi Jari Papunen.

 7. Toiminnantarkastajien (2+1) valinta ja tilikertomuksen kirjanpitäjän valinta
  Valittiin toiminnantarkastajiksi Eeva Matinolli ja Jarkko Välikangas 
  ja varatoiminnantarkastajaksi Kalervo Kangas.
  Yhdistyksen kirjanpitäjäksi valittiin Timo Karjalainen.

 8. Jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2015
  Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa.

 9. Muut asiat
  9.1 Vapaa-ajattelijain liiton uudet mallisäännöt jäsenyhdistyksille
    Keskusteltiin yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta liiton uusien 
    mallisääntöjen pohjalta.

 10. Kokouksen päättäminen
   Kokous päätettiin kello 18:02.


Jouko Saksio              Timo Karjalainen
kokouksen puheenjohtaja        kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on kokouksen tarkastama ja hyväksymä.OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY

PÖYTÄKIRJA
VUOSIKOKOUS 2014

Aika: Lauantai 1.2.2014 kello 14.00
Paikka: Kulttuuritalo Valve, kokoushuone 3. krs.

Läsnä: Sami Aho, Ulla Haverinen, Kalervo Kangas, Timo Karjalainen, 
Marko Lakkala, Eeva Matinolli, Jari Papunen, Pasi Perkiö, Sirpa Pöyhönen, 
Jouko Saksio, Jouko Salo, Jarkko Välikangas

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Saksio avasi kokouksen klo 14.07.

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
  Hyväksyttiin kokouskutsussa ollut asialista kokouksen työjärjestykseksi.

 4. Kokousvirkailijoiden valinta
  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jouko Saksio ja sihteeriksi 
  Timo Karjalainen.
  Kokous tarkastaa pöytäkirjan kokouksen päätteeksi.

 5. Vuoden 2013 tilintarkastus
  Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tarkastajat esittivät 
  tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus 
  esityksen mukaisesti.

 6. Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2014
  Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jouko Saksio ja varapuheenjohtajaksi 
  Marko Lakkala. Valittiin hallituksen jäseniksi Sami Aho, Ulla Haverinen, 
  Timo Karjalainen, Marko Lakkala, Jari Papunen, Pasi Perkiö, Sirpa Pöyhönen 
  ja Jouko Salo.

 7. Toiminnantarkastajien (2+1) valinta ja tilikertomuksen kirjanpitäjän valinta
  Valittiin toiminnantarkastajiksi Jarkko Välikangas ja Eeva Matinolli ja 
  varatoiminnantarkastajaksi Kalervo Kangas.
  Valittiin kirjanpitäjäksi Timo Karjalainen.

 8. Jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2014
  Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa.

 9. Muut asiat

  9.1. Yhdistyksen edustajan ja tämän varahenkilön valinta Liittokokoukseen
     Tampereella 14.-15. kesäkuuta 2014
     Päätettiin valita yhdistyksen liittokokousedustajaksi Marko Lakkala ja
     varaedustajaksi Timo Karjalainen.
     Nimettiin liittokokousseuraajiksi Timo Karjalainen ja Sirpa Pöyhönen.

  9.2. Facebook-läsnäolo
     Keskusteltiin Facebook-sivun perustamisesta yhdistykselle. Sami Aho 
     laatii yhdistykselle Facebook-sivun.

  9.3. Mahdollisuuksien tori
     Keskusteltiin osallistumisesta Mahdollisuuksien torille toukokuussa.
     Osallistutaan tapahtumaan mahdollisuuksien mukaan. Ulla Haverinen koordinoi.

  9.4. ET-stipendi
     Yhdistys jakaa kolmannen kerran stipendin elämänkatsomustiedosta 
     oululaiselle lukiolaiselle.

  9.5. Seminaari
     Jouko Saksio ehdotti työotsikoksi "Teologiasta filosofisesti".

 10. Kokouksen päättäminen
   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.56.Jouko Saksio             Timo Karjalainen
kokouksen puheenjohtaja        kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on kokouksen tarkastama ja hyväksymä.OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY    Vuosikokous 19.1.2013

Aika: Lauantai 19.1.2013 kello 14.00
Paikka: Kulttuuritalo Valve, Kokoushuone 3. krs

Läsnäolijat: Jorma Ala-Simonen, Kalervo Kangas, Timo Karjalainen,
Nina Kejonen, Marko Lakkala, Eeva Matinolli, Jari Papunen, 
Sirpa Pöyhönen, Jouko Saksio

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA

 1. Kokouksen avaus

  Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Saksio avasi kokouksen klo 14:05.

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

  Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

 4. Kokousvirkailijoiden valinta

  Valittiin Jouko Saksio kokouksen puheenjohtajaksi ja Timo Karjalainen sihteeriksi.

 5. Vuoden 2012 tilintarkastus

  Toiminnantarkastajat Jarkko Välikangas ja Eeva Matinolli ovat tarkastaneet 
  Timo Karjalaisen laatiman vuoden 2012 tilinpäätöksen ja antaneet lausuntonsa 
  siitä. Toiminnantarkastajien lausunnon perusteella kokous päätti myöntää 
  tili- ja vastuuvapauden vuoden 2012 hallitukselle.

 6. Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2013

  Kokous valitsi vuodelle 2013 yhdistyksen puheenjohtajaksi Jouko Saksion.
  Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ulla Haverinen, Kalervo Kangas, 
  Timo Karjalainen, Nina Kejonen, Marko Lakkala ja Sirpa Pöyhönen.
  Hallituksen varajäseneksi valittiin Jari Papunen.

 7. Toiminnantarkastajien (2+1) valinta ja tilikertomuksen kirjanpitäjän valinta

  Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Eeva Matinolli ja Jarkko Välikangas 
  ja varalle Jorma Ala-Simonen.
  Kirjanpitäjäksi valittiin Timo Karjalainen.

 8. Jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2013

  Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa.

 9. Muut asiat

  Keskusteltiin yleisötilaisuuden järjestämisestä, puhujaksi Sanal Edamaruku.
  Ajankohta voisi olla jokin lauantai, esim. 23.3.

10. Kokouksen päättäminen

  Kokous päätettiin klo 15:45.


  Pöytäkirja on kokouksen tarkastama ja hyväksymä.OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY

Vuosikokous 21.1.2012
Valve, Oulu klo 15.10-16.35

Läsnäolijat: Jorma Ala-Simonen, Ulla Haverinen, Timo Karjalainen, Marko
Lakkala, Eeva Matinolli, Jari Papunen, Sirpa Pöyhönen, Jouko Saksio, Matti
Väliahde ja Jarkko Välikangas.

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA

 1. Kokouksen avaus
  Jouko Saksio avasi kokouksen klo 15.10.

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
  Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 4. Kokousvirkailijoiden valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Saksio, sihteeriksi Timo Karjalainen. Kokous
  tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjan itse.

 5. Vuoden 2011 tilintarkastus
  Outi Kyyhkynen ja Eeva Matinolli ovat tarkastaneet Timo Karjalaisen
  toimittaman vuoden 2011 tilinpäätöksen ja hyväksyneet sen. Tilinpäätös on
  toimitettu hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Toiminnantarkastajat esittävät
  tili- ja vastuuvapauden myöntämistä yhdistyksen hallitukselle. Tili- Ja
  vastuuvapaus myönnettiin.

 6. Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2012
  Kokous valitsi vuodelle 2012 puheenjohtajaksi Jouko Saksion. Vuodelle 2012
  hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ulla Haverinen, Kalervo Kangas,
  Timo Karjalainen, Marko Lakkala, Sirpa Pöyhönen ja Matti Väliahde.
  Varajäseneksi hallitukseen valittiin Jari Papunen. Hallitus valitsi
  keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Marko Lakkalan.

 7. Kahden varsinaisen toiminnantarkastajan, varatoiminnantarkastajan 
  valinta ja tilikertomuksen kirjanpitäjän valinta
  Jarkko Välikangas ja Eeva Matinolli valittiin varsinaisiksi
  toiminnantarkastajiksi. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Outi  Kyyhkynen.
  Timo Karjalainen jatkaa tilikertomuksen kirjanpitäjänä.

 8. Jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2012
  Kokous päätti, että jäsenmaksuna säilyy 20 euroa.

 9. Muut asiat
  Yhdistys on saamassa 200 euron lahjoituksen, joka käytetään neljään
  elämänkatsomustiedon stipendiin lukiolaisille vuosina 2012-2015.
  Puheenjohtajalla lupa kehitellä seminaaria, jossa käsiteltäisiin kuolemaa
  yhteiskunnallisesti ja omakohtaisesti.

10. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.

  Pöytäkirja on kokouksen tarkastama ja hyväksymä.


	  
OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY    Vuosikokous 22.1.2011

Valve, Oulu klo 13.04-15.00

Läsnäolijat: Jouko Saksio, Marko Lakkala, Henri Hakkarainen, 
Ulla Haverinen, Timo Karjalainen, Eeva Matinolli, Jari Papunen, 
Sirpa Pöyhönen, Matti Väliahde, Jarkko Välikangas

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA

 1. Kokouksen avaus

  Jouko Saksio avasi kokouksen klo 13.04.

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

  Timo Karjalainen esitti esityslistan kohtaan 7. muutosta. Se vaihdettiin 
  muodosta "Tilintarkastajien (2+1) valinta ja tilikertomuksen kirjanpitäjän 
  valinta" muotoon "Kahden varsinaisen toiminnantarkastajan, 
  varatoiminnantarkastajan valinta ja tilikertomuksen kirjanpitäjän valinta.". 
  Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen.

 4. Kokousvirkailijoiden valinta

  Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Saksio, sihteeriksi Henri Hakkarainen.
  Kokous tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjan itse.

 5. Vuoden 2010 tilintarkastus

  Outi Kyyhkynen ja Eeva Matinolli ovat tarkastaneet Timo Karjalaisen 
  toimittaman vuoden 2010 tilinpäätöksen ja hyväksyneet sen. Tilintarkastus 
  toimitettu hyvää kirjanpitotapaa ja lain kirjainta noudattaen. 
  Tilintarkastajat ovat myöntäneet vastuuvapauden yhdistyksen hallitukselle.

 6. Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2011

  Kokous valitsi vuodelle 2011 puheenjohtajaksi Jouko Saksion.
  Vuodelle 2011 hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittiin 
  Marko Lakkala, Kalervo Kangas, Ulla Haverinen, Timo Karjalainen 
  ja Sirpa Pöyhönen. 
  Varajäseneksi hallitukseen valittiin Jari Papunen.
  Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Marko Lakkalan.

 7. Kahden varsinaisen toiminnantarkastajan, varatoiminnantarkastajan 
  valinta ja tilikertomuksen kirjanpitäjän valinta

  Outi Kyyhkynen ja Eeva Matinolli jatkavat varsinaisina toiminnantarkastajina. 
  Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Matti Väliahde.
  Timo Karjalainen jatkaa tilikertomuksen kirjanpitäjänä.

 8. Jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2011

  Kokous päätti, että jäsenmaksuna säilyy 20 euroa.

 9. Muut asiat

  Kokous valitsi Seinäjoen liittokokoukseen edustajaksi 
  Marko Lakkalan.

  Puheenjohtajalla lupa kehitellä seminaaria, jossa käsiteltäisiin 
  kvanttiteorian perusteiden, tietoteorian historian ja fysiikan 
  filosofian suhteita.

  Ulla Haverinen esitti toiveenaan, että vastaisuudessa ainakin 
  vuosikokouksissa olisi virvoiketarjoilua. Esitys on huomioitu.

10. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00


Pöytäkirja on kokouksen tarkastama ja hyväksymä.Oulun seudun vapaa-ajattelijat ry     PÖYTÄKIRJA
                      Vuosikokous 23.1.2010

Paikka   Kulttuuritalo Valveen kahvila, Oulu

Aika    23.1.2010 klo 15

Läsnä   Jouko Saksio (pj.), Marko Lakkala (vpj.),
      Henri Hakkarainen, Aki Huovinen, Kalervo Kangas,
      Timo Karjalainen, Eeva Matinolli, Jari Papunen,
      Sirpa Pöyhönen ja Pirjo Tuomi

1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Saksio avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
  Hyväksyttiin kokouskutsussa ollut asialista kokouksen
  työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkailijoiden valinta
  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jouko Saksio ja sihteeriksi 
  Timo Karjalainen.

5. Vuoden 2009 tilintarkastus
  Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen ja yhdistyksen
  tilit. Myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

6. Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2010
  Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Jouko Saksio.
  Hallituksen jäseninä jatkavat Henri Hakkarainen, Kalervo Kangas
  ja Marko Lakkala. Lisäksi hallitukseen valittiin Aki Huovinen ja
  Timo Karjalainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Marko Lakkala.
  Hallituksen varajäsenenä jatkaa Jari Papunen ja lisäksi valittiin
  Pirjo Tuomi toiseksi varajäseneksi.

7. Tilintarkastajien ja kirjanpitäjän valinta
  Tilintarkastajana jatkaa Outi Kyyhkynen ja toiseksi tilintarkastajaksi
  valittiin Eeva Matinolli. Varatilintarkastajaksi valittiin Sirpa
  Pöyhönen. Kirjanpitäjäksi valittiin Timo Karjalainen.

8. Jäsenmaksu vuodelle 2010
  Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 20 euroa.

9. Muut asiat
  Keskusteltiin yhdistyksen jäsenistölle lähettämien sähköpostien
  anonymisoinnista siten, että vastaanottajat eivät näkisi muiden
  vastaanottajien osoitteita.

  Keskusteltiin seminaarin järjestämisestä arkeoastronomiasta ja
  laajemmin avaruustieteen alalta. Puhujaksi pyydetään ainakin Marianna
  Ridderstad ja lisäksi joku Oulun yliopistossa tai Sodankylän
  havaintoasemalla työskentelevä avaruustieteilijä.

  Todettiin Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajan Jussi K. Niemelän
  tulevan Ouluun 16.2. Niemelä osallistuu ev.lut. kirkon
  Moraalivartio-iltaan.

  Lisäksi keskusteltiin Jussi K. Niemelän pyytämisestä Ouluun puhumaan
  erikseen myöhemmin tänä vuonna.

10. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:58.


  Jouko Saksio      Timo Karjalainen
  puheenjohtaja      sihteeriOulun seudun vapaa-ajattelijat ry         Kokousmuistio 2.5.2009

Paikka Kulttuuritalo VALVE, kahvio

Läsnä Pirjo Tuomi, Kalervo Kangas, Marko Lakkala ja Jouko Saksio

Asiat 1) Tilikertomus
Viitaten vuosikokouspöytäkirjaan (17.1.09), nyt myös
tilintarkastaja Vaili K. Jämsän allekirjoitus saatu; tili- ja
vastuuvapaus myönnetty edelliselle johtokunnalle.
2) Surrealismi, valistus ja uskontokritiikki-seminaari lauantaina
7. marraskuuta 2009 Oulussa Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun
(Maunonkatu 1) monitoimitilassa kello 12.00-15.00.
Esitelmät
* FT, dos. TIMO KAITARO, Helsinki (Erikoisalat: Surrealismin
filosofia, lääketieteen, fysiologian ja neurotieteiden
aatehistoria ja ranskalainen valistus)
* taidemaalari, performanssitaiteilija ILKKA-JUHANI
TAKALO-ESKOLA, Forssa
Tilaisuus on avoin ja maksuton!

Vuonna 2008 saimme 27 jäsenmaksua, kun enimmillään vuonna 2007 jäsenmaksuja
suoritettiin 41. Kuluvana vuonna jäsenmäärämme kohonnee taas yli
neljänkymmenen. Mutta se edellyttää vielä ainakin seitsemää 20 euron
jäsenmaksua. Rahalla saa Vapaa Ajattelija-lehden ja tarvittaessa jäsenedullista
puhujapalvelua. Maksutili on 800014-70106015. Vuosikokouspöytäkirjan mukana
saamasi viitenumero alentaa pankkimaksujamme.

Jouko Saksio
puheenjohtaja
Oulun seudun vapaa-ajattelijat ryOulun Seudun Vapaa-ajattelijat ry    Vuosikokous 17.1.2009

Aika La 17.1.2009 klo 12.15-14.59

Paikka VALVEen kokoustila

Läsnä Jouko Saksio(pj.), Marko Lakkala, Jari Papunen,
Jarkko Välikangas, Henri Hakkarainen, Eeva
Matinolli, Kari Kivelä, Pirjo Tuomi ja Ulla
Haverinen

1. Puheenjohtaja Jouko Saksio avasi kokouksen ja totesi että kaikilla
läsnäolijoilla, myös ei-jäsenillä, on puheoikeus.

2. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialista hyväksyttiin.

4. Kokouksen sihteeriksi valittiin Ulla Haverinen. Kokouspöytäkirjojen
tarkistuksesta sovittiin, että ne tarkistetaan jatkossakin aina
seuraavassa kokouksessa.

5. Vuoden 2008 tilintarkistus jäi ennen kokousta suorittamatta, koska
toista tilintarkastajaa Vaili Jämsää ei ole tavoitettu. Outi
Kyyhkyseltä allekirjoitus on saatu. Tilintarkistus loppuunsaatetaan
mahdollisimman pian ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Yhdistyksen tuloslaskelma ja tase kierrätettiin kokousväen keskuudessa.
Puheenjohtajan mukaan tilin saldo 16. tammikuuta oli 1873,16 euroa.

6. Yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2009 valittiin Jouko Saksio(pj.),
Marko Lakkala(vpj.), Pirjo Tuomi, Henri Hakkarainen, Kalervo Kangas
ja Jari Papunen(varaj.). Kokous päätti, että hallitus kokoontuu
vapaissa merkeissä alkukesällä keskustelemaan ajankohtaisista teemoista.

7. Kirjanpitäjäksi valittiin edelleen Päivi Ranta. Tilintarkastajiksi
valittiin edelleen Vaili Jämsä ja Outi Kyyhkynen, varatilintarkastajaksi
Piipe Ranta.

8. Kokouksessa sovittiin, että jäsenmaksusta tulee jokaiselle s-postin
haltijalle erikseen maininta otsikolla "jäsenmaksu2009". Tällöin
jäsenten on helpompi muistaa ja maksaa se ajoissa. Muut jäsenet saavat
maksukehotuksen kirjepostin mukana. Keskusteltiin siitä, kuinka toimitaan
jäsenmaksunsa maksamattomien kanssa. Puheenjohtajaa ohjeistettiin
muistuttamaan suorittamattomista jäsenmaksuista noin 4 kuukauden
kuluttua eli tässä tapauksessa heinäkuussa. Jäsenmaksuja suoritettiin
viime vuonna 27 kappaletta, kun niitä enimmillään vuonna 2007 oli 41.
Jäsenmaksu vuodeksi 2009 päätettiin pitää entisellään 20 eurossa.

9. Muut asiat. Keskusteltiin Jouko Saksion esityksestä järjestää
syksyinen yleisötilaisuus surrealismista. Papusen esityksestä ja
Lakkalan täydennyksestä aiheen muodoksi sikisi "Valistus, surrealismi
ja uskontokritiikki". Luentovieraaksi tiedustellaan ensyklopedisti
Denis Diderot'sta väitellyttä Timo Kaitaroa. Tilaisuuteen kutsutaan
myös luennoimaan, mikäli mahdollista, joku tunnettu surrealistisen
kuvataiteen edustaja, kuten esim. Erkki Sakari Heinonen, Juhani Harri,
Juhani Linnovaara tai Harro Koskinen. Huom! 2.helmikuuta Timo Kaitaro
vastasi Saksion tiedusteluun s-postilla seuraavasti:"Ajatus kuulostaa
hyvältä. Olenkin pohtinut tuota teemaa, surrealismin suhdetta
valistukseen ja uskontokritiikkiin myös kirjassani: hehän vetosivat
itsekin usein valistuksen perin- teeseen ja olivat pääsääntöisesti
tinkimättömiä vapaa-ajattelijoita, vaikka heitä toisaalta
kiinnostivatkin myytit ja jotkut, etenkin primitiivisiin uskontoihin
liittyvät ilmiöt ja ajattelutavat, jotka he samalla kuitenkin halusivat
vapauttaa kaikista tuonpuoleiseen viittaavista oletuksista. Tuo teema
tuntuu minusta siis toimivalta."

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Valveen kuppilassa la 9.5. klo 13,
jolloin edellä mainitun tilaisuuden alustava käsikirjoitus käsillä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.59.

Jouko Saksio Ulla Haverinen

puheenjohtaja sihteeriOULUN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY

VUOSIKOKOUS La 17.tammik. 2009 Oulussa kello 13-15

Paikka VALVE,kokoussali, 3.krs., Ojakatu

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Vuoden 2008 tilintarkastus
6. Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2009
7. Tilintarkastajien valinta
8. Jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2009
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Jouko Saksio
puheenjohtajaVUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Oulun Seudun Vapaa-ajattelijat ry Vuosikokous

Aika:   2.2.2008 kello 13.00

Paikka:  Oulu, ent. Nuoriso- ja Kulttuurikeskus (Valve),kahvio

1.  Jouko Saksio avasi kokouksen klo 13.20. Läsnäolijat
   Kari Kivelä, Oulu, Kalervo Kangas, Kempele, Jari Papunen, Oulu ja Jouko Saksio, Oulu.

2.  Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Läsnä puheenjohtajan lisäksi
   kaksi hallituksen kuudesta jäsenestä, joista Papunen varajäsen.

3.  Hyväksyttiin asialista.

4.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Saksio ja sihteeriksi Jari Papunen.
   Pöytäkirjan tarkastajat Kari Kivelä ja Kalervo Kangas.

5.  Vuoden 2007 tarkistettu ja allekirjoitettu tilikertomus oli esillä. Ylijäämä +255,98 euroa.
   Pankkitilin saldo 31.12.07 oli 1776,72 euroa. Päivi Ranta jatkaa tilikertomuksen kirjanpitoa.

6.  Vuoden 2008 hallitukseen valittiin Haverinen Ulla, Oulu, Kangas Kalervo, Kempele,
   Kivelä Kari, Oulu, Lakkala Marko (vpj.), Oulu, Papunen Jari (varajäsen), Oulu ja
   Saksio Jouko (pj.), Oulu. Sihteerin tehtävä kokouskohtainen.

7.  Tilintarkastajina vuonna 2008 jatkavat Vaili K. Jämsä ja Outi Kyyhkynen.

8.  Jäsenmaksu vuodelle 2008 on 20 euroa, josta liiton osuus on 12 euroa. Yhdistyksemme
   tilinumero on edelleen 800014-70106015. Käytä viitenumeroa, sen käyttö alentaa pankin
   ottaman toimitusmaksun 0,13 euroon. Viitenumerosi:4035

9.  Muut asiat:
  * Liiton puheenjohtaja Robert Brotherus vierailee Oulussa la 10. toukokuuta, asiasta lisää
   huhtikuun Vapaa Ajattelija-lehdessä.
  * Marko Lakkala yhdistyksemme liittokokousedustaja Piikkiössä 14.-15. kesäkuuta.
  * Tampereella la 29.3. klo 10 Kriittisessä tilassa-seminaari, jossa aiheena "Toivo ja epäily".
   Jos Tampereelle menijöitä, puheenjohtaja toivoo yhteydenottoa.
  * Anto Leikola käyttänyt omaa kyytiä Helsingin päässä 26.1.08. Ei näin ollen taksikorvauksia.
  * Puheenjohtaja hakee liitolta 50% hyvitystä tammikuun seminaarikuluihin, jotka 949,17 euroa.
  * Tuoreessa Vapaa Ajattelijassa oleva juttu seminaaristamme julkaistiin myös Kansan Tahto-
   lehdessä 29.1.08.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.
      Etusivulle