Vapaa Ajattelija

jumalaton kulttuurilehti
Mediatiedot

JULKAISIJA
Vapaa-ajattelijain liitto ry
-Fritänkarnas förbund rf

Osoitteenmuutokset, tilaukset, kirjamyynti, 
neuvontapalvelut ym. asiat toimisto klo 11-17
Neljäs linja 1, 00530 HELSINKI
puh. 0440 715 601, faksi  09-715 602
http://www.vapaa-ajattelijat.fi
val@vapaa-ajattelijat.fi

Pankkiyhteys: Sampo 800014-85180
Lahjoitus- ja testamenttitili sama

Mahdollisista kirjoituspalkkioista pyydetään sopimaan ennakolta.
Kirjoittajien mielipiteet eivät välttämättä vastaa lehden ja julkaisijan kantaa.

Ilmoitushinnat
1/1 sivu 235 e
1/2 sivu 135 e
1/4 sivu 90 e
1/8 sivu 50 e
Lisävärit  sopimuksen mukaan

Painopaikka
Meripaino Oy 
57. vuosikerta, ISSBN 0355-8703
6 numeroa vuodessa, painos 2000 kpl
Tilaushinta 22 EUR/vuosi

Vapaa Ajattelija on Kultti ry:n jäsen

 

[Vapaa Ajattelija - lehti]