Vapaa Ajattelija 2 - 2007

63. vuosikerta


Naisia yhä syrjitään seurakunnissa

Suomen lakien mukaan työntekijöiden syrjintä sukupuolen mukaan on rikos. Tämä ei kuitenkaan edelleenkään päde valtion suojeluksessa olevassa evankelisluterilaisessa kirkossa.

Naisasialiitto Unionin tuoreen selvityksen mukaan joissain seurakunnissa käytetään vieläkin työvuorolistoittelua, jolla naispuoliset työntekijät pakotetaan väistymään, jos miespuoliset kollegat eivät halua työskennellä heidän kanssaan. Raskaana olevia naisia on kielletty osallistumasta alttaritoimituksiin. Jotkut ovat kokeneet seksuaalista häirintää mieskollegojensa taholta. Naisten ollut vaikea saada vakituisia virkoja ja edetä urallaan esimerkiksi kirkkoherraksi tai piispaksi ja niin edelleen.

Naisasialiitto Unionin kyselyyn vastasi 150 naispappia.

Unionin mukaan selvitys osoitti selvästi, että naispappien erimuotoinen syrjintä ei rajoitu vain yksittäisiin seurakuntiin. Monissa seurakunnissa ei ole edes pohdittu tasa-arvoasioita, eikä niiden eteen ole tehty pitäjänteistä työtä. Vuonna 2006 piispainkokous antoi seurakunnille ohjeet, joiden mukaan työvuoroja ei pidä järjestellä sukupuolen mukaan, mutta ohjeita ei ole noudatettu.

Joidenkin miespappien vastustuksen vuoksi tasa-arvolain 2 §:ään sisällytettiin aikanaan klausuuli, jonka mukaan laki ei koske evankelisluterilaisen kirkon uskonnonharjoittamiseen liittyvää toimintaa. Unionin mielestä koko klausuuli menetti merkityksensä silloin kun naispappeus sallittiin evankelisluterilaisessa kirkossa ja vaatii sen poistamista.

- Kirkko on valtion suojeluksessa ja nauttii veronkanto-oikeudesta. Siten kirkon työntekijöihin kohdistuvasta sukupuolisesta syrjinnästä on oltava samat seuraukset kuin syrjinnästä muissakin työpaikoissa, Naisasialiitto Unioni toteaa tiedotteessaan.

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa on noin 4 000 pappia, joista jo joka kolmas on nainen. Siksi kirkossakaan ei Unionin mielestä pitäisi olla millään tapaa hyväksyttävää, että jotkut sukupuolista syrjintää kannattavat miespapit voivat alistaa naiskollegojaan vetoamalla esimerkiksi henkilökohtaiseen Raamatun tulkintaan. Unioni vaatiikin kirkon johtoa mitä pikimmin selkeyttämään naispappien tasa-arvoista kohtelua koskevia ohjeitaan.

- Seurakunnille on annettava selkeä, kiistaton viesti siitä, että naispappien minkäänlainen sukupuolinen syrjintä ei ole hyväksyttävää. Jos syrjintää kuitenkin ilmenee, siitä on oltava samat seuraukset kuin sukupuolisesta syrjinnästä on muissakin työpaikoissa, Naisasialiitto Unioni toteaa.

Marketta Ollikainen