Vapaa Ajattelija 2 - 2007

63. vuosikerta


Pääkirjoitus

Pilveä ja pilakuvia Jeesukselle

Yhdysvalloissa, oikeudenkäyntien luvatussa maassa, on korkein oikeus saamassa harkintaansa hilpeän jutun. Vastakkain ovat koulu ja sen entinen oppilas Joseph Frederick, joka piti urheilutapahtumassa vuonna 2002 esillä omatekoista julistetta. Julisteen teksti oli "Bong hits 4 Jesus", vapaasti suomennettuna marihuanaan viittaava "Pilveä Jeesukselle". Arvovaltaiset oikeuden tuomarit saavat siis punnita sananvapautta ja perusteita sen rajoittamiseksi.

Jumalanpilkkaa ei Yhdysvaltain laki tunne, joten virallisesti oikeusjutussa toisessa vaakakupissa on ainoastaan koulujen oikeus rajoittaa huumemyönteistä viestintää. Silti voi epäillä ettei juttu olisi päätynyt uskonnollisen oikeiston luvatussa maassa näin pitkälle ilman viittausta Jeesukseen.

Koulun puolesta tulee oikeudessa puhumaan konservatiivien luottomies Ken Starr, joka toimi aikoinaan syyttäjänä Bill Clintonia vastaan Monica Lewinsky -seksiskandaalissa. Alemmat oikeusasteet ovat päätyneet puolustamaan julistetta sananvapauden nimissä, mutta heinäkuussa saamme kuulla, mille kannalle Bushin valitsemat korkeimman oikeuden tuomarit päätyvät.

Stereotyyppistä liberaali - konservatiivi -akselia rikkoo kuitenkin tässä tapauksessa mielenkiintoisella tavalla se, että useat konservatiiviset ja uskonnolliset kansalaisjärjestöt ovat asettautuneet tukemaan Frederickiä. Tähän yllättävään asetelmaan on selityksenä se, että oikeuden päätös, joka sallisi koulujen kieltää epäasialliseksi katsomansa viestintä, voisi johtaa myös uskonnollisen puheen kieltoon, mukaanlukien ääriprotestanteille tärkeät homovastaiset ja abortinvastaiset viestit.

SANANVAPAUTTA JA SEN rajoittamista on joutunut pohtimaan viime aikoina myös Suomen valtakunnansyyttäjä. Kuten edellisessä Vapaa-ajattelija -lehdessä mainittiin, Valtakunnansyyttäjävirasto antoi 18.1.2007 päätöksen jättää nostamatta syytteitä Vapaa-ajattelijain liittoa vastaan pilakuvatapauksessa. Päätöksen mukaan liitto ei ole syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen tai kiihotukseen kansanryhmää vastaan julkaisemalla internet-sivuillaan Osmo Tammisalon uskontokriittisiä kuvia.

Valtakunnansyyttäjän vapauttavan pilakuvapäätöksen kahdeksan sivua tarkastelevat sananvapautta, uskonnonvapautta ja uskonrauhaa; niiden välistä rajankäyntiä ja ristiriitoja. Näistä oikeuksista mahdollinen uskonrauhan häirintä on kuvien julkaisuoikeutta vastaan, sananvapauden ollessa luonnollisesti julkaisun puolesta. Merkittävää on sen sijaan, että syyttäjä laskee myös uskonnonvapauden kuvien julkaisua puoltamaan.

Maailmankatsomusten sanomat ovat usein keskenään ristiriitaisia ja tästä johtuvat loukkaantumiset on uskonnonvapauden nimissä siedettävä niin ateistien kuin uskovaistenkin. Päätös toteaakin, että vaikka "Tutkinnan kohteena olevat kuvat saattavat epäilemättä loukata henkilöitä, jotka tunnustavat kristinuskoa ... [mutta] koska sananvapaus ulottuu myös arvosteleviin kannanottoihin sekä jopa tiettyyn rajaan saakka loukkaaviin mielipiteisiin, ei kuvien julkista esilläpitoa voi pelkästään tällä perusteella katsoa lainvastaiseksi."

Viitaten YK:n ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimukseen valtakunnansyyttäjä päätyy toteamaan, että "Vaikka sananvapaus ei ole absoluuttinen perusoikeus, voidaan sen rajoittamista sallia ... vain sellaisten syiden vuoksi jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa esimerkiksi yleisen turvallisuuden vuoksi."

On ilmeistä että liiton www-palvelimella kymmenen vuotta olleet kuvat eivät ole antaneet eivätkä anna aihetta tällaisiin syihin. Päätös kiteyttää: "Korkeintaan voidaan katsoa kuvien välittävän viestin, jonka mukaan nämä uskovaiset ihmiset on harhautettu uskomaan jotakin sellaista, jota oikeasti ei ole olemassa." Tämän viestin valtakunnansyyttäjä on ymmärtänyt aivan oikein.

Robert Brotherus