Vapaa Ajattelija 2 - 2007

63. vuosikerta


Uutisia

Jehovan todistajien asepalveluslaki uudessa harkinnassa

Puolustusministeriö asetti 14. maaliskuuta toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää Jehovan todistajien vapauttamista asevelvollisuudesta koskevan lain tarpeellisuutta ja suhdetta nykyisen perustuslain säädöksiin. Toimikunnan on määrä antaa asiasta esitys hallitukselle 30. marraskuuta mennessä.

Jehovan todistajat vapautettiin asevelvollisuudesta vuonna 1985 hyväksytyllä erityislailla. Laki säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna poikkeuslakina, koska sen nähtiin rikkovan yhdenvertaisuusperiaatteita. Lain erityislaatuisuuteen on tämän jälkeen viitattu useaan kertaan muun muassa asevelvollisuus- ja siviilipalveluslakeja uudistettaessa, mutta toistaiseksi lakia ei ole muutettu kuin kerran lakiteknisellä korjauksella.

Jehovan todistajat perustelevat ehdotonta pasifismiaan sillä, että Raamatussa kehotetaan takomaan miekat auroiksi ja keihään kirveiksi. He eivät hyväksy myöskään siviilipalvelusta, koska katsovat sen olevan osa nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää.

Jehovan todistajat luokittelevat asepalvelukseen osallistumisen sellaiseksi synniksi, joka katumattomana tekona tai harkittuna käytöksenä johtaa erottamiseen yhteisöstä. Muita vastaavia syntejä ovat muun muassa äänestäminen poliittisissa vaaleissa, joulun ja pääsiäisen tai muun kristillisen juhlapäivän vietto sekä Suomen lipun tervehtiminen ja kansallislaulun laulaminen.

Marketta Ollikainen