Vapaa Ajattelija 2 - 2007

63. vuosikerta


Ville Jalovaaran vastine

Luin mielenkiinnolla Vapaa Ajattelijan tämän vuoden ensimmäisestä numerosta (1/2007) Marketta Ollikaisen esittelyn väitöskirjastani Kirkko, Kekkonen ja kommunismi poliittisina kriisivuosina 1958 - 1962. Kirjoitus antoi enimmäkseen asiapitoisen kuvan tutkimukseni tuloksista. Muutaman kohtaan haluan kuitenkin kiinnittää kriittistä huomiota.

Ensinnäkin olisi ollut toivottaa, että kaikki artikkelin pohjana käytetyt lähteet olisi mainittu. Ollikaisen kirjoituksesta voi nyt saada sen käsityksen, että minulta peräisin oleva arvio kirkon kansallisesta roolista 1990-luvun lamavuosina ja vuoden 2004 Tsunami-katastrofissa on peräisin haastattelustani tai väitöskirjastani. En mainitse näitä asioita kirjassani, enkä ole antanut Vapaa Ajattelijalle haastattelua. Lausunto onkin lainattu ilman viittausta teologisten tiedekuntien yhteiseltä teologia.fi sivustolta.

Toiseksi artikkelin yhtenä päämääränä vaikuttaa olevan nykypäivän kirkon saattaminen tutkimukseni varjolla epäedulliseen valoon. Väite, että kirkko on "aina pyrkinyt myös aktiivisesti ohjailemaan maan politiikkaa" ei ole minulta. Myöskään vihjauksia, että kirkon yhteiskunnallinen rooli vuosina 1958 - 1962 olisi rinnastettavissa meidän aikaamme tai "kovin paljon tuo ei liene muuttunut" en voi allekirjoittaa. Ilman päteviä tieteellisiä perusteluja tämänkaltaisia spekulaatioita ei mielestäni voi esittää.

Tutkijan ei tule ottaa historian tuomarin roolia, vaan pyrkiä selvittämään asiat mahdollisimman tasapuolisesti. En siis tunnista kirja-esittelystä henkivää sävyä, että tutkimuksessani arvotettaisiin menneiden sukupolvien toimintaa joko oikeaksi tai vääräksi. En myöskään tee kirkkohistorian väitöskirjassani nykypäivän kirkkoa koskevia johtopäätöksiä. Vapaa Ajattelijan artikkelissa Marketta Ollikaisen näkemykset kirkosta olisi tullut vielä selkeämmin erottaa minun tutkimustuloksistani ja teologia.fi -sivustolle antamastani lausunnosta, jotta hyvää journalistista tapaa olisi mielestäni täysin noudatettu.

Ville Jalovaara
teologian tohtori
Helsinki


Tohtori Ville Jalovaara on oikeassa siinä, että käytin jutun lähteenä myös hänen teologia.fi -sivustolle antamaansa lausuntoa, johon viittaus jäi kuitenkin epähuomiossa jutusta pois. Kuten Jalovaara asiallisesti huomauttaa, hyvää journalistista tapaa on, että lähteet myös ilmoitetaan. Pahoittelen huolimattomuuttani.

Muutoin jutussa esitetyt tulkinnat kirkon asemasta yhteiskunnassa, jota mielestäni myös Jalovaaran tutkimus osaltaan valotti, ovat luonnollisesti omiani.

Marketta Ollikainen