Vapaa Ajattelija 1 - 2007

63. vuosikerta


Uskontoja pitää voida kritisoida

Toimittaja Jaakko Wallenius on koonnut verkkosivuilleen (http:// uskoitseesi.blogs.fi) kiinnostavan paketin paitsi Richard Dawkinsin myös Sam Harrisin uskontokritiikistä. Ohessa hänen esseensä Harrisista. Se perustuu kirjoittajan muistiinpanoihin Yhdysvalloissa pidetyistä Idea City 05 -tapahtumasta ja Long Now Foundationin Long Term Thinking -seminaarista, joita hän on seurannut internetin välityksellä. Harris on yhdysvaltalainen kirjailija, jonka ensimmäinen palkittu teos The End of Faith ilmestyi vuonna 2005. Harris väittää, että terrorismia ylläpitävät nimenomaan yksijumaluuteen pohjautuvat uskonnot, jotka ovat pirstoneet maailman. Jokainen niistä uskoo, että oikea jumala on se, joka on ilmoituksessaan sanellut juuri heidän pyhät kirjansa

Uskontojen kritisoimisesta on Sam Harrisin mukaan tehty tabu. Hän korostaa, että tekniikan kehitys tekee myös palavan uskon villitsemän terroristin entistä vaarallisemmaksi. Afganistanilaisessa luolassa piileskelevä uskon mies voi tehdä kannettavalla tietokoneellaan tuhoa, joka ei aikaisemmin ole ollut mahdollista ja siksi fanaattinen uskonnollisuus on aivan uudenlainen uhka ihmiskunnalle.

Esimerkiksi katolisen kirkon saarnaama kondomin käytön kielto on Sam Harrisin mukaan jo suorastaan rikollista toimintaa. Afrikassa kuolee joka vuosi miljoonia ihmisiä aidsiin, jonka leviäminen olisi estettävissä kondomeja käyttämällä. Uskojen kritisoimista koskeva tabu estää kuitenkin katolisen kirkon nimittämisen rikollisen piittaamattomaksi tässä asiassa.

Sam Harris muistuttaa, että me emme kunnioita juutalaisten massatuhon kieltäjien tai Elviksen palvojien mielipiteitä. Täysin todistamattomiin asioihin uskovia ihmisiä pidetään hulluina muilla elämänaloilla, mutta uskontoon siirryttäessä sääntökirjaa rukataan.

Vahva usko muuttaa uskovan koko ajattelutavan. Uskova muokkaa maailman mielessään uskonsa mukaiseksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yli puolet ihmisistä haluaisi evoluution opettamisen loppuvan kouluissa. Usko on siis ajamassa tuota maata tietämättömyyden erämaahan. Monien kristittyjen uskolla siihen, että kaikkivaltiaana kiinteistövälittäjänä toiminut jumala on luvannut Israelin maat juutalaisille, on suora vaikutus kansainväliseen politiikkaan.

Toisaalta esimerkiksi kantasolututkimus on ajautunut Yhdysvalloissa vakaviin vaikeuksiin. Uskonnolliset tahot ovat hyökänneet sen kimppuun, koska kantasolututkimuksissa käytetään koeputkessa kasvatettuja ihmisalkioita.

Sam Harrisin mielestä tällaisia uskomuksia ei saisi enää hyväksyä. Hän kysyy, kuinka usein vaaditaan kunnioittamaan muiden ihmisten kummallisia tai erikoisia näkemyksiä historiasta tai biologiasta. Uskonnon nimissä esitettyjen väitteiden osalta tällainen toisten ajatusten kunnioittamisen vaatimus kuitenkin esitetään.

Maltillisuus moraalinen haaksirikko

Maltillinen uskonnollisuuskin on Sam Harrisin mielestä ongelma, sillä maltillinen uskonnollisuus antaa fundamentalisteille suojaverhon, jonka takana he voivat toimia. Juuri maltilliset uskovat ovat luoneet säännöt, joiden mukaan uskontoja ei voida arvioida ja arvostella puolueettomasti.

Uskonnot ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Sam Harris korostaa, että esimerkiksi islami on perustaltaan väkivaltainen uskonto, sillä uskonsota ja marttyyrius ovat tämän uskon ydinoppeja. Toisaalta Tiibetin buddhalaisia itsemurhapommittajia on lähes mahdotonta kuvitella. Samalla tavalla fundamentalistiksi muuttuvasta jainilaisesta tulee aivan vain täydellisemmin väkivallaton.

Fundamentalistinen islam ei Sam Harrisin mukaan suinkaan kumpua taloudellisista tai poliittisista ongelmista tai riittämättömästä koulutuksesta, vaan ongelmana on juuri islamin perusrakenne. Suuri uhka hänen mielestään onkin se, että ihminen voi olla tarpeeksi koulutettu rakentaakseen ydinpommin, mutta samaan aikaan uskoa saavansa 72 neitsyttä paratiisissa marttyyrikuoleman jälkeen.

Maltillinen uskonnollisuus on Sam Harrisin mielestä moraalinen haaksirikko. Maltilliset kristityt poimivat uskonnostaan mukavat ja miellyttävät kohdat, mutta kristillisen uskon perustana olevassa Raamatussa on aina tarjolla myös perusteet julmalle ja raaalle uskolle, joka voidaan aina ottaa käyttöön kun niin halutaan.

Vanhasta testamentista ja myös Jeesuksen opeista voi löytää esimerkiksi hyvät perustelut orjuuden jatkamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Maltillinenkin uskonnollisuus myös estää ja haittaa asioiden käsittelyä rationaalisesti, kun ihmisten mielipiteet eivät perustu millään tavalla tosiasioihin, vaan mielipiteet haetaan pyhistä opeista valmiiksi annettuina.

Uskonto tappaa

Harrisin mukaan uskon perusongelma on, että se estää keskustelun, kun omia näkökantoja ei tarvitse millään tavalla perustella. Vain uskova voi sanoa keskustelukumppanilleen, ettei mikään toisen sanoma tule koskaan muuttamaan hänen omaa näkemystään jostakin asiasta.

Sam Harrisin mielestä pyhiä kirjoja tai kuoleman jälkeisiä tapahtumia pitäisi voida käsitellä aivan samalla tavalla ja ehdoilla kuin kaikkea muutakin ihmiselämään kuuluvaa.

Erityisen pelottavana Sam Harris pitää monien fundamentalistikristittyjen ajatusta siitä, että loppu on käsillä ja Jeesus palaa pian maan päälle. Näin ajattelevan mielestä vaikkapa ydintuho olisi vain merkki parhaan mahdollisen hetken lähestymisestä. Tämä on hänen mielestään todella vaarallinen ajatus, jos tämän ajatuksen kannattajia on ydinaseita omistavan maan hallinnossa.

Uskon takia kuolee koko ajan edelleen ihmisiä. Uskonto on ihmisryhmiä eniten jakava tekijä. Edes nationalismi tai rasismi ei pysty jakamaan ihmisiä yhtä jyrkästi vastakkaisiin ryhmiin. Uskonnollisten sotien poistaminen voi Sam Harrisin mielestä onnistua vain uskonnollisen dogmatismin hävittämisen avulla.

Mystisten ja henkisten kokemusten kokemiseen ei Sam Harrisin mielestä tarvita uskontoa. Esimerkiksi mietiskelyllä voidaan saavuttaa vahva henkinen kokemus ilman ajattelua lukitsevaa uskontoa.

Sam Harrisin mielestä on mahdollista luoda yhteiskunta, jossa ihmiset voivat kohdata sen ajatuksen, että jokainen meistä tulee kuolemaan. Siihen ei hänen mielestään tarvita uskoa, vaan kuolemakin voidaan kohdata rationaalisesti.

Vahva usko kuoleman jälkeiseen elämään vähentää ihmisen kuolemanpelkoa, mutta Sam Harris muistuttaa, että tällainen usko voi olla myös hyvin vaarallista. Jos tällaiset kuolemaa täysin pelkäämättömät ihmiset saavat vallan ydinaseita hallussaan pitävässä maassa, voivat seuraukset olla suorastaan hirveät koko ihmiskunnan kannalta.

Jaakko Wallenius


Sam Harris (s. 1967) on yhdysvaltalainen kirjailija, joka on kiinnostunut neurotieteestä ja uskonnosta. Hänen ensimmäinen kirjansa, vuonna 2005 ilmestynyt The end of Faith (Uskon loppu) sai samana vuonna PEN/Martha Albrand -palkinnon.

Harris on opiskellut filosofiaa Stanfordin yliopistosta ja tutkinut itämaisia ja länsimaisia uskontoja sekä uskonnollisen uskon syntyä aivoissa.

Harrisilta ilmestyi vuonna 2006 teos Letter to a Christian Nation.