Numeron 5/2006 sisällysluettelo | muut numerot | Vapaa-ajattelijain liitto


Vapaa Ajattelija 5 - 2006

62. vuosikerta
Juha KukkonenJorma Palolle ensimmäinen Väinö Voipio -palkintoViime kesäkuun alussa kuollut Jorma Palo sai Vapaa-ajattelijain liiton ensimmäisen Väinö Voipio -tunnustuspalkinnon vuonna 1993.

Maailma muuttui 1990-luvun alussa kovasti erityisesti Euroopassa. Itä-Euroopan valtioiden siirtyminen demokraattiseen, kansanvaltaiseen järjestelmään ja maiden talousjärjestelmän muutos muuttivat myös yhteiskunnallista keskustelua. Yhteiskunnallisesti vapaa ajattelu ja keskustelu sekä järjestäytynyt vapaa-ajattelu saivat yhä enemmän jalansijaa Suomessa.

Kiellettyjen puheenaiheiden eli tabujen määrä väheni. Vapaa-ajattelua pitivät esillä lähinnä järjestäytyneet vapaa-ajattelijat ja humanistit. Muuta vapaata ajattelua harrastivat monet muut kirjoittajat. Yhä useampi vapaa-ajattelijayhdistyksiin kuulumaton vapaa-ajattelija ja ateisti uskalsi tulla "ulos kaapista".

Vapaa-ajattelijaliike halusi myös tulla yhä enemmän esille yhteiskunnassa. Kari Saari valittiin puheenjohtajaksi Vapaa-ajattelijain liiton liittokokouksessa vuonna 1993, ja pääsihteeriksi valittiin allekirjoittanut.

Heti syksyn ensimmäisessä liittohallituksen kokouksessa perustettiin vapaa-ajattelua ja humanistista elämänasennetta edistäneille henkilöille myönnettävä Väinö Voipio -tunnustuspalkinto. Ensimmäinen palkinto luovutettiin neurologian professori Jorma Palolle Voipion syntymäpäivänä 12. joulukuuta.

Tunnustuspalkinnon tavoitteena on tietysti myös vapaa-ajattelun ajamien asioiden tuominen esille. Tunnustusten myöntäminen saakin joskus kritiikkiä siitä, että tunnustuksen antaja haluaisi nostaa vain omaa häntäänsä ja yhdistää itsensä myönteisessä hengessä esille tunnetun julkisuuden henkilön rinnalla.

Tämä on osittain totta, ja siksi palkintoa myönnettäessä onkin varmistettava, että tunnustuksen saaja on valmis ottamaan sen vastaan. Jorma Palo otti tunnustuksen vastaan mielihyvin.

Tuottelias kirjoittaja

Lääketieteellisten teostensa lisäksi Jorma Palo oli erittäin tuottelias yleistajuisten artikkelien kirjoittaja. Hän kirjoitti ahkerasti Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä lääketieteellisistä ja yhteiskunnallisista asioista.

Kirjoitukset olivat erittäin oivaltavia, viisaita. Kirjoituksista paistoi läpi muista välittävä humanisti. Palo saikin useita tunnustuksia eri yhteiskunnan aloilta. Mutta kun hänen kirjoituksensa olivat myös humanistista elämänasennetta tukevia, Jorma Palo oli itsestään selvä Väinö Voipio -tunnustuksen ensimmäinen saaja.

Jorma Palo tunsi vapaa-ajattelua ja humanismia, ja ilmeisesti hän oli tutustunut myös Väinö Voipion ajatteluun. Liitossa on oltu iloisia siitä, että Jorma Palo ilmoitti siitä lähtien Kuka kukin on -teokseen yhtenä saavutuksistaan Vapaa-ajattelijain liiton myöntämän tunnustuksen. Hänellä näet riitti runsain mitoin myös muita tunnustuksia, eikä kirjan tila riittänyt kaikkien luettelemiseen.

Jorma Palolla todettiin 1990-luvun alkuvuosina melanooma, ihosyöpä. Hän oli senkin vuoksi paljon julkisuudessa. Vaikka Jorma Palo oli jo siihen mennessä ollut erittäin tuottelias kirjoittaja, hänen kirjoitustyönsä sai uuden vaihteen, sillä vakava sairaus sai hänessä vallalle ajatuksen, että niin paljon on vielä tekemättä.

Vapaa-ajattelijain liiton antaman tunnustuksen jälkeen tuntui jopa siltä, että Palon kirjoitukset käsittelivät yhä useammin humanismia ja ihmisen itsemääräämisoikeutta. Yhteiskunnalliset artikkelit, kirjoituskokoelmat ja romaanit sisälsivät runsaasti huomioita itsenäisen ihmisen ratkaisuihin ja kriittisiä sivalluksia auktoriteettiuskoa kohtaan.

Vuosina 1993 - 2006 palkitut


Jorma Palo 1993
Simo Pekka Nortamo 1994
Eino Huotari 1995
Kari Cantell 1997
Jussi Pikkusaari 1998
Anneli Aurejärvi-Karjalainen 1999
Kari Enqvist 2004
Esko Valtaoja 2006
Numeron 5/2006 sisällysluettelo | muut numerot | Vapaa-ajattelijain liitto