Vapaa Ajattelija 4/2004

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 4/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoonJanne VainioVäärällä tavalla raittiiksi1980-luvun alussa pari kolme rohkeaa kaveria Suomessa kaavaili ateistista AA-kerhoa. Yksi heistä oli Pertti Lindfors - pitkän linjan tapajuoppo ja maamme tiedeyhteisön puolivirallinen toisinajattelija. Seuraavassa hän kertoo, miksi perinteisestä AA:sta ei juuri ole uskonnottomien raitistamiseen - ja miten hän itse onnistui raitistumaan "ilman AA:n ja kirkon lupaa". Haastattelun oheislukemistoksi suosittelemme Lindforsin omaa tekstiä "Alkoholismi ja intellektualismi", joka alunperin oli tarkoitus julkaista tässä numerossa, mutta joka tilanpuutteen vuoksi jäi julkaisematta. Legendaarisen maineen saavuttanut artikkeli löytyy linkistä http://www.helsinki.fi/filosofia/filo/henk/Lindfors/alk_inte.htm.


Vapaa Ajattelijaan Lindfors on kirjoittanut jo 60-luvun alussa (mm. "Marxilaisuus ja tieteellinen ateismi"). Hän ilmoittaa yhä edelleen olevansa ennen kaikkea "tieteellisen sosialismin edustaja", mutta jo tuolloin hän oli vakaasti sillä kannalla, että neuvostomarxismi ei ollut tieteellistä ateismia.

Parhaana uskonnottomuuden tietolähteenä hän pitää Erkki Hartikaisen teosta "Tieteellinen maailmankatsomus", joka nykyisin sisältyy Vapaa-ajattelijain liiton ET-oppiaineistoihin (www.dlc.fi/~etkirja/). Aatteellisiksi "profeetoikseen" hän mainitsee oppilaansa Erkki Hartikaisen lisäksi opettajansa Eino Kailan ja työtoverinsa Jörgen Jörgensenin.Entisellä alkoholistiparantolan psykologilla on ollut 40 vuoden katkoittainen alkoholiprobleema. 7.7.2004 hänellä oli eräs merkkipäivä: hän on ollut 27 vuotta ilman tippaakaan viinaa. "Vahvin alkoholipitoinen aine jota olen nauttinut on leipä."

Viimeisen oluen hän kertoo nauttineensa 6.7.1977. Sekin oli vain korvikealkoholin jälkisammutusta, jollaiseksi lasketaan kolina, illodini ja muut sytytys- ja liuotinnesteet. Raittiudesta hän sanoo päättäneensä seuraavana päivänä; se oli "ensimmäinen päätös, joka on kestänyt 27 vuotta". Tuolloin hän juotti naisystävänsä humalaan, mutta ei itse ottanut muuta kuin vissyvettä.

Lindfors arvioi olleensa julkisuuden henkilö jopa tarpeettomastikin, ja ihmettelee sitä taustaa vasten, miksei hänen raitistumisensa mennyt medioihin. Selitys on ilmeinen: hän vain yksinkertaisesti tuli väärällä tavalla raittiiksi. "En ole liittynyt AA-kerhoon enkä ilmoittanut tulleeni uskoon."

AA:ssa on hänen mukaansa se hyvä puoli, ettei sieltä koskaan eroteta, ja lisäksi "ei pyritäkään olemaan raittiina kuin 24 tuntia - ja tämä selittää AA:n voiman". Hän sanoo elämänkatsomuksensa olevan kelpaamaton AA:n kuvioihin, joissa ei sopinut luottaa itseensä enemmän kuin jumalaan.

Vaikkei AA ole avoimesti uskonnollinen liike, se on avoimesti ateismin ja tieteellisen todellisuuskäsityksen vastainen. "50-luvun puolivälissä ateistinen 2. vaimoni kuljetti minut AA-kerhoon - ja silloin havaitsin, että nöyryyttä painotettiin ja että hybrikseen liitettiin ateismi ja se mitä sanotaan tieteisuskoksi."

AA:n pelastustie jakautuu askeliin, joista ensimmäinen vastaa syntisen tunnustusta (Tunnustamme olevamme voimattomia alkoholismin edessä) ja seuraava antautumista henkilökohtaiselle vapahtajalle (Annamme itsemme korkeamman voiman käsiin sellaisena kuin me sen tajuamme). Teoriassa ei vaadita uskoa jumalaan, vaan korkeammasta voimasta puhutaan sellaisena kuin me sen tajuamme - mutta jumalattomasta näkökulmasta retoriikka on Lindforsin mielestä "filosofisesti perseellään"; ristiriitaista on jo se, että AA:n uskontunnustukseen kuuluu kiittää jokaisesta raittiista päivästä ja rukoilla, että saisimme voimaa raitistumiseen.

"Olkoonkin se korkeampi voima vaikka lämpöpatteri - mutta on sähköopillisesti mahdotonta, että lämpöpatteri tässä jeesaisi."Alkoholismi ja intellektualismi60-luvun alussa Lindfors julkaisi Ylioppilaslehdessä maineikkaan kirjoituksen "Alkoholismi ja intellektualismi", jossa hän käsitteli niitä ristiriitoja, joita älyllisesti ajatteleva ihminen joutuu kohtaamaan yrittäessään parantua päihderiippuvuudesta. Kirjoituksen pääargumenttina on, että alkoholismista ei voi parantua ilman vaihtoehtoista elämänsisältöä ja että useimmat tarjolla olevat vaihtoehdot ovat sellaisia, että ajattelevan ihmisen on mahdotonta niitä omaksua, koska ne eivät kestä älyllistä kritiikkiä.

Tarjolla olevat raitistumismenetelmät jaetaan neljään kategoriaan: 1) maailmankatsomuksen menetelmä (esim. uskonto, AA tai politiikka); 2) elämäntehtävän menetelmä (työ ja harrastus); 3) Suurten Rakkauksien menetelmä; 4) paremmaksi ihmiseksi tekemisen menetelmä (psykoanalyysi, ryhmäterapia yms. psykologiset sielutekniikat).

Lindfors toteaa, että hänen kohdallaan Suurten Rakkauksien menetelmä epäonnistui rankasti. "Yritin vakuuttaa eräälle naiselle, että jos hän odottaa minua vuoden, niin sitten olen raittiina. Se oli äärimmäisen typerä yritys." Viinan juominen kuitenkin loppui "vahingossa" epäonnistumisesta huolimatta.

Syyksi tapahtuneelle hän tulkitsee olleensa tässä asiassa "niin kova jätkä", että raitistuminen onnistui ilman ulkopuolista apua; sitä ennen hän oli juonut putkeen kolinaa, illodinia ja muita korvikealkoholeja. "Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin itsemurha tai raitistuminen."

Luonnollisempi selitys raitistumiselle löytyy elämäntehtävän ja maailmankatsomuksen metodeista. Taustalla oli vuosikausia kestänyt väitöskirjatyö, joka nyt oli tullut päätepisteeseen. Vaikkei väitöskirjaa oltukaan vielä hyväksytty, oli jo epävirallinen lupaus päästä tohtoriksi.

Pienen miettimisen jälkeen Lindfors myöntää, että kyseessä oli sellainen selkeämmän tulevaisuuden saavuttaminen, joka usein ei ole mahdollista yhtä pahasti alkoholisoituneille ihmisille. Miten sitten jumalaton raitistuminen onnistuisi alkkiksien enemmistölle?

Lindforsilla on mielessä eräänlaisen ateistisen AA-liikkeen perustaminen, joka toimisi samalla kertaa uskontoriippuvuuden ja päihderiippuvuuden vastavoimana ja suuntautuisi selkeämmin yhteiskunnallisesti. "Ateistisen AA:n pitäisi kehottaa taistelemaan ja tutkimaan tieteellistä maailmankatsomusta."

"Erittäin suuri voimapotentiaali ovat ne, jotka AA on parantanut mutta passivoinut." Heidät pitäisi saada "taistelemaan uskonnottomien aseman ja luokkaetujensa puolesta", mikä edellyttäisi irrottautumista AA:n puoliuskonnollisesta ideologiasta. Tulisi perustaa älyllisiä keskustelukerhoja, joitten johtoajatuksena olisi siirtyminen alkoholismista takaisin intellektualismiin.Ateistisen AA:n tehtävätAA:n haittapiirteenä Lindfors näkee "tuottamuksellisen" taantumuksellisuuden, joka piilee suosituksessa, ettei kannata osallistua yhteiskunnallisesti. "Jotka AA parantaa, se ostaa pois yhteiskunnallisesta taistelusta. AA on tie fyysisestä riippuvuudesta henkiseen; kuitenkin alkoholismi lisääntyy käsi kädessä uskonnollisen mystiikan kanssa."

AA ei ole näkyvästi poliittinen, mutta yhteiskunnallisten epäkohtien sijasta esille tuodaan uuskonservatiivisen mallin mukaisesti yksilöllisiä pelastuskertomuksia. "Mitä hurjempi juttu, sitä parempi. ’Olin 70-luvulla mielisairaalassa ja sen jälkeen tuli tällanen Kake joka jeesas ja kertoi mulle tän AA:n sanoman; kattokaa, nyt mulla on kilpahevoset ja asunto-osake ja pankkitili, että hyvin on jumala mua auttanut...’"

Vaikka AA ei ole uskonnollisesti sitoutunut, se on uskonnon mainostamista, koska uskoon tulemiseen kannustetaan. "Tarkoitus pyhittää keinot; mikä hyvänsä tapa, millä raitistuu, nähdään hyvänä asiana." Lindforsin mielestä "yhteiskunnallinen taistelu" ajaisi paremmin saman asian kuin uskoontulo, koska se toisi vaihtoehtoisen elämänsisällön, joka on kiinni tässä maailmassa.

Olisiko taistelu sidoksissa johonkin erityiseen käsitykseen politiikasta? Miten esimerkiksi porvarillinen liberaali voisi liittyä mukaan Lindforsin kaavailemaan taistelevaan AA-liikkeeseen?

Lindfors myöntää avoimesti vastustavansa kaikkea liberalismia, mutta ei vaatisi sitä muilta. Pääasia olisi pyrkimys oman alkoholismin selittämiseen tieteellisen maailmankatsomuksen pohjalta. "Porvarillinen liberaali tulkoon vain keskusteluyhteyteen, mutta tutustukoon sitten esim. Hartikaisen ja minun ja muiden profeettojen kirjoituksiin."

Ateistisen AA:n linjana voisi siis olla väljemmin kehotus arvioida niitä yhteiskunnallisia olosuhteita ja niitä epäkohtia, joihin henkilön oma alkoholismi liittyy. Kerhoissa pitäisi olla keskustelua myös alkoholipolitiikasta, jotta alkoholistit itse voisivat esiintyä asianosaisina heitä itseään koskevassa päätöksenteossa.

Ateistinen AA voisi toimia hiukan kuten Uskontojen uhrien tuki; se voisi olla sekä alkoholistien tukijärjestö että uskontojen uhrien tukijärjestö. Tällaista järjestöä Lindfors yrittikin perustaa 80-luvun alussa muutaman kaverinsa kanssa, mutta suunnitelmat katkaisi tutkijanura Münchenissä.Tieteelliseen yhteiskuntaanTieteellisen sosialismin johdonmukaisena edustajana Lindfors ei omien sanojensa mukaan ole aivan yhtä suvaitsevainen uskontoja ja muita päihteitä kohtaan kuin vapaa-ajattelijat eikä sallisi niiden levittämiselle samoja oikeuksia. Jos hän olisi määräävässä asemassa, kieltolaki säädettäisiin uudelleen.

"Haluan tieteellistä yhteiskuntaa, jossa kaikki uskonnollinen yllytys on kiellettyä ja totuuden vaatimuksin ei saa esittää mitään epätieteellistä. Julkisessa painotuotteessa ei saisi esittää mitään epätieteellistä kannanottoa totuuden vaatimuksin." Raamattujen kansilehdille pitäisi siis ilmeisesti vähintäänkin painaa, että teos on fiktiota.

Poliittisesti Lindfors on ollut jyrkkä vasemmistolainen, mutta hänen pahimpia aatteellisia vastustajiaan on ollut taistolaisliikkeestä lähtöisin oleva asenteellinen irrationalismi, joka hänen mukaansa on pitkälti nykyisenkin "pehmeän" muoti-intellektualismin alkulähde.

Taistolaisliike esiintyi "kovan" tieteellisen maailmankatsomuksen tunnuksin, mutta Lindforsin mukaan kaunokirjallisuus asetettiin ideologisesti matematiikan edelle. Ehkä hiukan kuten nykyinen "punavihreys", kyseessä oli varsin pitkälle imagojuttu, jossa älyllisiä perusteita ei juuri kyselty. Esimerkkinä sen ajan ilmapiiristä hän kertoo huvittavan tarinan taannoisesta naisystävästään, jota hän yritti valloittaa takaisin lopettamalla tenun naukkailun.

Naisystävä oli kuulunut pelastusarmeijaan ja seurakuntasisariin ja kirkkokuoroon - ja oli yllättäen kiinnostunut marxilaisuudesta. "Peruste tähän kiinnostukseen oli umpihölmö: mimmi kulta oli lukenut Dostojevskia ja Tolstoita ja sekoittanut tsaristisen Venäjän ja inhorealistisen Neuvostoliiton toisiinsa. Hän oli kiinnostunut minusta (marxilaisuuteen perehtymisen takia - toim.huom.), koska oli suomen ja venäjän kielen opiskelija."

Rationaalisen ajattelun vastaisuus näkyi paljon konkreettisemmin tavassa, jolla Lindforsia itseään kohdeltiin. Aikoinaan hän puolusti Eino Kailan loogista empirismiä mm. Sosialistisen Opiskelijaliiton Soihtu-lehdessä, jonka vuoksi hänet leimattiin "machilaisen idealismin" kannattajaksi. Kyseisen taistolaisen slangisanan tarkempi määrittely oli, että "machilaisuus on sosialidemokraattinen liike, jonka tehtävänä on saattaa työväenluokka kristinuskoon".

"Ateistisen tulipalokommunistin" (kuten Lindfors itse itseään nimittää) ei tarvinnut kuin puolustaa matemaattisesti muotoiltua formaalilogiikkaa filosofian perustana, niin hetimiten hänet luokiteltiin porvariston ja kristinuskon kätyriksi. George Orwellin kuuluisa toteamus, että 2 + 2 = 5, jos Puolue näin sanoo, ei ilmeisesti ollutkaan liioittelua. Totalitaarisille liikkeille ja uskonnoille näyttää olevan yhteistä, että niille on elintärkeää saada kannattajansa uskomaan, että looginen ajattelu on jotenkin "rajoittunutta" ja että siitä luopumalla voidaan "todistaa" syvempiä totuuksia.Epätieteellinen neuvostomarxismiNeuvostososialismin epätieteellisyys pohjautuu Lindforsin mukaan siihen kummallisuuteen, että dialektiikka (joka marxilaisuudessa käsitetään vastakkaisten voimien välisenä vuorovaikutuksena) käsitettiin yhdeksi logiikan osa-alueeksi, jonka vieläpä katsottiin olevan muodollisen logiikan (päätelmien pätevyyttä koskevien sääntöjen) yläpuolella. Todellisessa maailmassa olemassa olevat yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet, joiden kautta kehitys meni eteenpäin, katsottiin perusteeksi sille, että loogisessa päättelyssä piti hyväksyä ristiriitaisuudet sikäli kuin ne olivat Puolueen linjan mukaisia. Tällä tavoin loogisen päättelyn pätevyys kiistettiin; missään tieteellisissä, poliittisissa ja eettisissä väittelyissä ei enää ollut oikeassa se, joka esitti muodollisesti pätevät argumentit, vaan se, joka edusti oikeita luokkaetuja.

Lindforsin mukaan neuvostomarxismin ideologialla voitaisiin periaatteessa "todistaa" aivan mitä tahansa, mitä kulloinkin katsottaisiin tarkoituksenmukaiseksi saada kannattajat uskomaan. "Ristiriitaisesta lauseesta seuraa mitä tahansa."

Ymmärtämättömyys matematiikan ja logiikan perusasioista leimaa koko neuvostomarxismin perintöä. "Lenin sekoittaa vastaluvun käsitteen ja negaation käsitteen toisiinsa teoksessa Materialismi ja empiriokritisismi. Einsteinin suhteellisuusteoria oli kielletty Neuvostoliitossa pitkään, koska Einstein oli sanonut tästä Leninin teoksesta, että sillä ei ollut arvoa enempää historiana, filosofiana kuin fysiikkana."

Pahimman lajin tieteenvastaisuus loppui kuitenkin siinä vaiheessa, kun neuvostoimperiumi joutui USA:n painostuksesta kilpavarustelun osapuoleksi. 1949 toveri Stalin tuli eristyksessä olleiden fyysikoiden puheille ja vaati heitä kehittämään atomipommin. Tästä eteenpäin heille annettiin lupa suhteellisuusteorian lukemiseen.

Toinen neuvostotieteen kummallisuus oli lysenkolainen perinnöllisyystiede, jonka varaan Lindforsin mukaan luotiin koko "neuvostoihmisen" käsite. Se oli hänen mukaansa neuvostoimperiumin vastine natsien rotuteorialle. Perusideana oli lamarckilaisen (jo aikoja sitten hylätyn) evoluutioteorian mukaisesti, että lajiyksilön hankitut ominaisuudet periytyvät suvussa eteenpäin. Vuonna 1935 teoria esiteltiin Stalinille, joka haltioituneena huusi "Bravo, Lysenko!" Kouluttamalla yksi sukupolvi "neuvostoihmiseksi" voitiin teorian mukaan varmistaa, että tulevia sukupolvia ei enää tarvinnut uudelleenkouluttaa.Lindfors on jo alun alkaen pitänyt neuvostomarxismia huijauksena, mutta silti hän suhtautuu Neuvostoliiton romahdukseen varsin pessimistisesti. "Tänä päivänä uskonnollinen myrkytys on tullut pahemmaksi; Venäjällä Putin tekee ristinmerkkejä." Yhden uskomusjärjestelmän kaatuminen ei välttämättä merkitse, että jokin parempi tulisi tilalle.

Ehkäpä näin voi sanoa myös alkoholismin suhteesta muihin päihderiippuvuuksiin. "Intellektualistille" ei kelpaa, että alkoholismi vaihdetaan uskontoon tai johonkin muuhun sellaiseen, mikä vaihtoehtona ei kestä kritiikkiä edes sen vertaa kuin älyllisen tyytymättömyyden sammuttaminen sytytysnesteellä. Nämä eivät saa olla vaihtoehtoja. Kenties vapaa-ajattelijoiden olisi aika harkita ateistisen AA-toiminnan aloittamista.Pertti Lindfors on yksi Suomen huomattavimmista filosofeista, jolla on myös kansainvälistä meriittiä, vaikka hän onkin kotimaassaan joutunut pysyvästi epäsuosioon. Paitsion syiksi hän laskee uransa aikana vaikuttaneen suomettuneisuuden ilmapiirin, jota leimasivat aatteellisesti tarkoin karsinoidut viralliset vastakkainasettelut, joitten ulkopuolella ei haluttu nähdä mitään. "Edustan liian kaukana konsensuksesta olevaa kannanottoa - ja kaiken lisäksi vielä tulin väärällä tavalla raittiiksi."

Maamme akateemisen establishmentin näkökulmasta hänen filosofiassaan on "liikaa kritiikkiä neuvostomarxismia vastaan ja liikaa kritiikkiä porvarillista yhteiskuntakäsitystä ja kristinuskoa vastaan." Hän on pyrkinyt itsepintaisesti kehittämään sellaista marxilaisen kansantaloustieteen ja historiallisen materialismin luentaa, jossa ei tarvitsisi välittää niistä ilmeisen mielettömistä dialektiikan tulkinnoista, joissa yhteiskunnalliset vastakkaisuudet neuvostomarxismin mallin mukaisesti nähdään perusteina loogisten ristiriitojen hyväksymiselle päättelyssä.

Lindfors on saanut kollegoiltaan tunnustusta tutkimusotteensa vaikeustason ja keskeisyyden osalta. Kuitenkin hänet ohitettiin kaikissa nimityksissä ja tutkimusapurahoissa vähemmän pätevöityneitten "lässyhumanistien ja tusinasosiologien" tieltä, joilla oli pienempi oppiarvo. Näillä mairittelevilla nimikkeillä hän tarkoittaa "henkilöitä, jotka vieroksuvat matematiikkaa, luonnontieteitä ja rationaalista ajattelua".

Toisin kuin uusvasemmistolaisen ajattelun valtavirta, Lindfors hyväksyy vapaa-ajattelijoiden kannattaman etiikan autonomisuusperiaatteen, joka pohjautuu Humen giljotiiniin. Lindforsin mukaan giljotiini on "alkeellisesti täysin oikea periaate, joka tarkoittaa sitä, että luonnontieteellinen totuus ei ole looginen välttämättömyys".

Lindforsin kuvailemaan akateemiseen konsensukseen näyttäisi kuuluvan kirjoittamattomana lakina, että tiukka rationalismi varataan oikeistolaisille, jotka jättävät kristinuskon "tontin" koskemattomaksi - ja että vasemmistolaiset näkökulmat puolestaan toivotetaan tervetulleiksi sillä edellytyksellä, että ne esitetään tieteellisen rationalismin vastaisina kannanottoina, jotka piispat ovat valmiita avosylin ottamaan vastaan (kristillistä feminismiä ja vapautuksen teologiaa myöten). Tällaisen näkymättömän työnjaon kannalta Lindforsin paitsioasema selittyisi ymmärrettävästi, koska hän on poikkeuksellisesti sitoutunut äärivasemmistolaiseen yhteiskuntafilosofiaan ja samanaikaisesti myös sellaiseen "puhtaan tieteen" ideaaliin, joka on perinteisesti käsitetty porvariston yksinoikeudeksi.


Vapaa Ajattelijan 4/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon