Vapaa Ajattelija 1/2004

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 1/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoonKilpailu sanan "moraali" suomentamisesta on ratkaistuKilpailuun sanan "moraali" suomennoksesta tuli vain yksi vastausehdotus. Vastaajia oli tasan yhtä paljon kuin aikoinaan järjestetyssä runokilpailussa, jonka voitti Hannele Tulonen runollaan Uusi isämeidän. Nyt ainoa vastaaja ja myös kilpailun voittaja on Leo Nygren Helsingistä. Hän ehdottaa sanaa "siveysoppi".

"Siveysoppi" on englanniksi "ethics", joten voittanut vastaus on kaikin puolin kansainväliseen kanssakäymiseen sopiva. Toimitus on kuitenkin vielä parantanut ehdotusta. Sanaa "oppi" ei käytetä enää "jumaluusoppia" lukuun ottamatta juuri missään, joten ehdotamme suomen kieleen uutta sanaa "siveystiede" joka on englanniksi "ethics". Hakukone Google ei tunnista sanaa "siveystiede", joten uusi sana otettavissa käyttöön aivan vapaasti.

Pelkkä "siveys" tarkoittaa tästä lähtien samaa kuin englannin kielen moral. Tämä on sanan "siveys" Suomessa satoja vuosia sitten käytetty merkitys. Suomen kristityt ovat käyttäneet sanaa "siveys" väärin ainakin sadan viimeisen vuoden ajan. Tästä syystä sana on lähes hävinnyt käytöstä, joten se on mahdollista ottaa uusiokäyttöön sanan "moraali" suomennoksena.

Sana "siveys" on sukua sanalle "sivistys". Se liittyy mm. pellavan viljelyyn: korjatut ja kuivatut pellavan varret ensin loukutetaan eli hakataan hajalle, jolloin niistä irtoavat kuidut ja muut osat erilleen ja sitten sivistetään eli harjataan, jolloin kuidut puhdistuvat, silenevät ja oikenevat. Laatusana "siveä" viittaa siis alunperin pellavankuidun korkeaan laatuun ja käyttökelpoisuuteen. Toinen ehkä yleisempi käyttö tällä sanajuurella on liittynyt siivoamiseen.

Osoitteessa http://www.dlc.fi/~etkirja olevat tiedostot muokataan tämän uuden kielenkäytön mukaisiksi ensi syksyyn mennessä. Sulkeisiin jätetään vanhat sanat "etiikka" ja "moraali". Toivomme, ettei entisiä vierasperäisiä ja suomessa merkitykseltään sekavia sanoja enää vaadita ylioppilaskirjoituksissa osattaviksi.

Samassa yhteydessä uudistetaan myös eräitä muita elämänkatsomustiedon (nyk. elämänkäsitystieto) sanojen merkityksiä. "Tieto-oppi" saa uuden nimityksen "tietotiede" ja "hyvä yhteiskunta" saa uuden nimen "yhteiskuntatiede".


Erkki Hartikainen
Fil. maist.

Vapaa Ajattelijan 1/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoonAteismi on sivistyksen mittaEräät englantia puhuvien maiden ateistit ovat keksineet itselleen uuden peitenimen. Vanhoja peitenimiä ovat mm. "vapaa-ajattelija", "rationalisti" ja "humanisti". Uusi peitenimi on "bright". Laatusanasta "bright" on tehty nimisana. Sanalle ei ole hyvää suomennosta, ja olen esittänyt Atheist Alliancelle vastalauseen tällaiselle sanahölmöilylle. Ateismin aatetta ei voida mielestäni tehokkaasti edistää minkäänlaisilla peitenimillä. Ateismista on mielestäni puhuttava ateismina tai vielä mieluummin jumalattomuutena. Olen ollut hyvin tyytyväinen Vapaa Ajattelijan alaotsikkoon "jumalaton kulttuurilehti". Jos alla oleva ehdotukseni hyväksytään yleisesti, uusi alaotsikko on "jumalaton sivistyslehti".

Laatusana "bright" on suomeksi lähinnä "välkky", "nokkela" jne. Kun on selvää, että suomalaiset nauraisivat tällaiselle uudelle ateistien peitenimelle, en ole havainnut peitesanojen ystävien ryhtyneen levittämään sanan "bright" suoraa käännöstä.

Sanan "moraali" suomennuskilpailussa tulivat esiin sanat "siveys" ja "sivistys". Sana "siveys" on sukua sanalle "sivistys". Se liittyy mm. pellavan viljelyyn: korjatut ja kuivatut pellavan varret ensin loukutetaan eli hakataan hajalle, jolloin niistä irtoavat kuidut ja muut osat erilleen ja sitten sivistetään eli harjataan, jolloin kuidut puhdistuvat, silenevät ja oikenevat. Laatusana "siveä" viittaa siis alunperin pellavankuidun korkeaan laatuun ja käyttökelpoisuuteen. Toinen ehkä yleisempi käyttö tällä sanajuurella on liittynyt siivoamiseen.

Hannu Raitanen Turusta on jo kauan yrittänyt saada uutta peitesanaa "sivili" yleiseen käyttöön. Tämän sanan vikana on, että se on vierasperäinen ja tarkoittaa melkein mitä tahansa.

Jos jotkut kuitenkin haluavat sanalle "bright" suomennoksen, ehdotan, että nämä "välkyt" alkavat kutsua itseään sivistyneiksi. Sanasta "sivistynyt" tehdään siis nimisana, joka tarkoittaa samaa kuin "ateisti".


Erkki Hartikainen
Fil. maist.

Vapaa Ajattelijan 1/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon