Vapaa Ajattelija 6/2003

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 6/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon

Osmo TammisaloWestermarck ratsastaa jälleenEdvard Westermarckia pidetään syystä suomalaisen sosiologian isänä. Hän oli myös vapaa-ajattelijaliikkeemme äänekkäimpiä puolestapuhujia sen alkutaipaleella. Maailmalla Westermarckia ei kuitenkaan tunneta näistä saavutuksista vaan eräästä lähes yksinkertaisen nerokkaasta teoriasta, joka myös kantaa hänen nimeään.

Westermarck esitti vuonna 1891 teoriansa siitä, miten varhaislapsuuteen liittyvä läheinen yhdessä asuminen estää sukusiitoksen. Modernit biologit puhuvat pesäefektistä, joka ihmisillä tunnetaan nimellä Westermarck-efekti. Sen mukaan yhdessä kasvaneet sisarukset, isät ja tyttäret sekä äidit ja pojat kokevat vastenmielisyyden tunteen ajatuksesta keskinäistä seksiä kohtaan.

Luonnonvalinta on tuottanut tällaisen tunnemekanismin, jonka tarkoitus on estää sisäsiittoisuudesta koituvia haittoja. Westermarckin teoria painui unohduksiin freudilaisuuden ja oidipaalisten selitysten voitettua älymystön sydämet puolelleen. Teoria sai kuitenkin 1900-luvun loppupuolella tukea monelta suunnalta. Taiwanissa ja Kiinassa oli tapana ottaa pieni tyttö perheeseen, jotta hänestä voisi tulla perheen pojalle puoliso aikuisena. Tällaiset lapsiavioliitot olivat kuitenkin tavallista hedelmättömämpiä, ja niissä oli muita enemmän avioeroja ja syrjähyppyjä.

Ilmiötä tutkineen Arthur P. Wolfin mukaan syynä oli pariskunnan toisiaan kohtaan tuntema seksuaalinen vastenmielisyys tai vähintäänkin välinpitämättömyys. Israelissa kibbutsilapset puolestaan kasvoivat kollektiivisesti lastentaloissa. Samassa "kodissa" eläneet lapset eivät yhteisön toiveista huolimatta rakastuneet toisiinsa. Hekin olivat leimautuneet toisiinsa kuin siskot ja veljet.

Westermarckin teoriaan sisältyy myös ajatus siitä, että seksuaalisen vastenmielisyyden tunteeseen liittyy rankaisemishalu. Tällä Westermarck selitti sen, miksi eri kulttuureista löytyy usein varsin ankariakin lähisukulaisten välisiä avioliittokieltoja.

Rankaisuhalua voidaan testata seuraavanlaisella tarinalla. Matti ja Liisa ovat sisaruksia. He matkustavat kesälomallaan Lappiin vaeltamaan. Eräänä yönä he yöpyvät syrjäisessä tunturimökissä, ja päättävät, että olisi mielenkiintoista ja hauskaa harrastaa seksiä. Ainakin se olisi uusi kokemus kummallekin. Liisa käytti jo ehkäisypillereitä, mutta varmuuden vuoksi Matti käytti vielä kondomia. Molemmat nauttivat rakastelusta, mutta he päättivät, etteivät tekisi sitä enää. He pitivät yön kahdenkeskisenä salaisuutena, mikä sai heidät vielä läheisemmiksi.

Mitä ajattelet tästä? Tekivätkö Matti ja Liisa jotain väärää, josta heitä pitäisi rangaista? Heidän teostaanhan ei syntynyt viallisia jälkeläisiä tai minkään muunlaisia uhreja. Royal Societyn biologisessa aikakauslehdessä kolme evoluutiopsykologia esittivät keväällä 2003 tutkimuksen, jonka mukaan ihmiset tuomitsevat sisarusten välisen seksin ankarammin, mikäli he itse ovat kasvaneet eri sukupuolta olevan sisaren kanssa. Kolmansien osapuolten tekemään insestiin kohdistuva moraalinen tuomio johtuu siis osin samoista tekijöistä kuin henkilökohtainen vastenmielisyys insestiä kohtaan.

Tutkimuksen koehenkilöt olivat amerikkalaisia opiskelijoita. Heitä käskettiin laittamaan 19 erilaista tekoa järjestykseen niiden "moraalisen tuomittavuuden" perusteella. Vastaajien rankaisemishalua verrattiin siihen, miten he suhtautuivat seksuaalisuuteen ja siihen oliko heillä eri sukupuolta olevia sisaruksia ja miten monta vuotta he olivat viettäneet näiden kanssa yhdessä. Osoittautui, että insestin moraalisessa tuomitsemisessa ratkaisevaa oli ainoastaan sisaruksen kanssa vietetty aika. Tiedossa oleva verisukulaisuus ei vaikuttanut, sillä reaktiot olivat samanlaisia myös eri sukupuolta olevilla adoptiolapsilla.

Vastoin yleisiä käsityksiä vanhempien asenne, perheen muu koostumus tai oma suhtautuminen seksuaalisuuteen eivät vaikuttaneet tuomitsemiseen. Alitajuinen sukulaisen tunnistaminen näyttää siis olevan erilainen ja erillinen mekanismi kuin kulttuuriset tai sosiaaliset sukulaisuutta koskevat käsitykset.

Westermarck-efekti löydettiin ensin ihmisiltä, mutta sittemmin on käynyt ilmi, että myös muut apinat noudattavat sitä jossain muodossa. Tuntevatkohan myös simpanssit, paviaanit tai gorillat halua rankaista lajitovereidensa insestisiä suhteita?LÄHDE: Lieberman, D., Tooby, J. & Cosmides, L. (2003): Does morality have a biological basis? Proceedings of the Royal Society. February 28.


Westermarck-efektin eettisistä seurauksista, Janne Vainio

Vapaa Ajattelijan 6/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon