Vapaa Ajattelija 5/2003

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 5/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon


Pertti Lindfors: SEIKKAILUNI TIETEEN, VIINAN, NAISTEN JA POLITIIKAN PARISSA. Tammi, Helsinki 2003, 447 s, ISBN 951-31-2535-1. Käsikirjoituksesta toimittanut Veli-Pekka Leppänen.Ateistifilosofin muistelmatTutustuin dosentti Pertti Lindforsiin ensimmäisen kerran Iisalmen lyseon II B-luokkalaisena 1954-1955.

Pertti oli siihen aikaan nuori ja tyylikäs. Hänellä oli laudaturit teoreettisessa filosofiassa, käytännöllisessä filosofiassa ja psykologiassa. Filosofiaa ja psykologiaa koulussa opetti kuitenkin muodollisesti epäpätevänä uskonnonopettaja, rehtori Einari Jylhävaaran vaimo Bertta Jylhävaara. Pertti opetti muodollisesti epäpätevänä kasvioppia, eläinoppia ja maantietoa. Pertin tiedot näistä oppiaineista olivat lähes uskomattoman hyvät, mikä johtui hänen erinomaisesta muististaan ja lukeneisuudestaan.

Minulla oli Pertin oppiaineissa 10. Silloinen luokkatoverini Jaakko Amperla opetti tekniikan, jolla sai itsensä näyttämään hyvältä osaajalta. Kun emme tienneet, painauduimme piiloon auditoriotyyppisen luokan takapenkeille, ja kun tiesimme, viittasimme.

Iisalmen lyseon II B -luokka oli Pertin opettamista luokista pahin. Siellä oli paljon luokalleen jääneitä, jotka sitten tipahtivat pois koulusta. Pertti antoi runsaasti jälki-istuntoja, mutta ne eivät juuri koulunkäyntiin kyllästyneisiin tehonneet. Luokasta tuli suoraan ilman luokallejääntejä vuonna 1961 vain 7 ylioppilasta, joihin minulla oli kunnia kuulua.

Pertti Lindfors on mielestäni Suomen kaikkien aikojen parhaan filosofin, edesmenneen akateemikko Eino Kailan (lukekaa esimerkiksi Eino Kaila: Nykyinen maailmankäsitys, Otava, 1929!) lahjakkain oppilas. Kun loogisen empirismin vastustajat ja kristinuskon ystävät nousivat valtaan Eino Kailan jälkeen (ja osittain jo Eino Kailan eläessä), Lindforsia alettiin syrjiä. Tämä syrjintä jatkuu edelleen.

Lindforsin muistelmat päättyvät vuoteen 1961. Muistelmien toinen osa on mielestäni ehdottomasti julkaistava, vaikka Veli-Pekka Leppänen kuvaa lyhyesti Pertin myöhempiä vaiheita jälkisanoissaan. Vaikka 1930-, 1940- ja 1950-lukujen filosofiset taistelut, sen ajan elämäntapa ja sen ajan politiikka ovat mielenkiintoisia ja vaikka Pertti oli jo silloin aloittanut KGB:n Albert P. Akulovin tukemat seikkailunsa itäisen Euroopan maissa, jatko sisältäisi Pertin uran kovimmat taistelut, Pertin väitöskirjan synnyn ja silloisten vanhakantaisten kommunistien hyökkäykset esimerkiksi Pertin saksankielistä väitöskirjaa Der Dialektische Materialismus und der Logische Empirismus (Dialektinen materialismi ja looginen empirismi, Jyväskylä 1978, ISBN 951-677-980-8 ) vastaan.

Muistelmien ehdottomasti parasta antia ovat Pertin ajatukset. Pertti on ollut edelläkävijä monissa asioissa sekä Suomessa että koko maailmassa. Pertti yhdisti jo yli puoli vuosisataa sitten loogisen empirismin, realistisen tietoteorian ja materialismin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka on jäänyt uudelta filosofisukupolvelta huomaamatta. Kybernetiikka, perinnöllisyystiede ja dynaaminen psykologia olivat Pertin filosofian pääkohtia jo silloin, kun muut marxilaiset taistelivat hankittujen ominaisuuksien väitetyn periytyvyyden puolesta (Trofim Lysenko).

Matematiikanfilosofina ja loogikkona Pertti on aina vastustanut logiikan, matematiikan ja täsmällisten luonnontieteiden syrjintää. Hän vastustaa jyrkästi esimerkiksi Stephen Toulminin kirjan Kosmopolis (esipuheen kirjoittanut Paavo Lipponen) edustamaa postmodernismia.Erkki Hartikainen

Vapaa Ajattelijan 5/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon