Vapaa Ajattelija 4/2003

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 4/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon


Ateismin määritelmä


George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:
ateismin mukaan jumalaa ei ole olemassa
teismin mukaan jumala on olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä.

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumala olemassa vai ei. Epävarmuuden aste voi vaihdella. Seuraavassa ateistin määritelmässä on huomioitu tietoteoreettinen puoli asiasta.


Michael Scrivenin tietoteoreettinen ateistin määritelmä
Koska keskustelua käydään usein virheellisillä ja omatekoisilla ateistin määritelmillä, seuraavaan on otettu Michael Scrivenin kuuluisa ateistin , agnostikon ja teistin määritelmä vuodelta 1966 (Primary Philosophy, McGraw-Hill, 1966, painettu uudestaan teoksessa Critiques of God, toim. Peter Angeles, Prometheus Books, ISBN 0-87975-078-2). Lisäksi määritelmässä on otettu huomioon maailman tunnetuimman ateistifilosofin Michael Martinin jaottelu positiiviseen ateismiin ja negatiivisen ateismiin (Atheism, A Philosophical Justification, Temple University Press, 1990, ISBN 0-87722-642-3).


Erkki Hartikainen

Mielipide jumalan olemassaolosta

Nimitys

1. Vahvoja todisteita olemassaoloa vastaan, ei mitään todisteita puolesta Positiivinen ateisti
2. Ei mitään yleisiä tai erityisiä perusteita tai todisteita puolesta Negatiivinen ateisti
3. Joitakin yleisiä tai erityisiä perusteita puolesta, silti epätodennäköinen Skeptikko, agnostikko laajassa merkityksessä, vaikka pitää jumalan olemassaoloa epätodennäköisenä, pitää sitä mahdollisena
4. Todisteita puolesta ja vastaan yhtä paljon, todennäköisyys 50 % Agnostikko kapeassa merkityksessä, ei ota mitään kantaan kummankaan puolesta
5. Vahvoja todisteita puolesta, silti ristiriitaisuuksia ja todisteita vastaan Käytännön teisti, agnostikko laajassa merkityksessä
6. Vahvoja todisteita puolesta eikä mitään todisteita vastaan. Todistuva tavanomaisessa mielessä Moderni teisti
7. Suoraan todistuva vastaansanomattomilla tosiasioilla Vanhakantainen teisti

Vapaa Ajattelijan 4/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon