Vapaa Ajattelija 2-3/2003

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 2-3/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon


Kannattaako Jumalaan uskoa?


Monet pelaavat pienin panoksin esimerkiksi lottoa. Vaikka on hyvin epätodennäköistä, että lotossa voittaa päävoiton, hyvinkin vähävaraiset pelaavat lottoa paremman elämän toivossa. Myös uskonnot ovat kautta aikojen käyttäneet ihmisten toiveita hyväksi.

Vaikka monet menneiden aikojen ihmiset eivät tosissaan uskoneet taikojen, jumalille uhrauksen tai jumalilta pyytämisen (rukoilemisen) mitään auttavan, he katsoivat usein, etteivät taikamenot tai jumalien lepyttäminen ole suuremmin haitaksikaan. Suuret johtajat halusivat usein enemmän kuin on mahdollista. Esimerkiksi he halusivat jatkaa elämäänsä jossakin muodossa kuoleman jälkeen. Egyptin pyramidit ovat esimerkki siitä, mihin mahtavien johtajien toiveajattelu on johtanut.

Jossakin historian vaiheessa uskonnolliset johtajat alkoivat luvata kannattajilleen kuoleman jälkeistä elämää. Usein kuoleman jälkeisen elämän saavuttaminen vaati kalliita uhreja (esimerkiksi verta, joka on aikojen kuluessa laimentunut viiniksi). Kun uskontojen välinen taistelu kannattajista kiihtyi, kuoleman jälkeistä elämää alettiin luvata yhä pienemmin panoksin. Lopulta pelkkä usko kyseisen uskonnon jumaliin tai jumalaan riitti pappien mielestä kuoleman jälkeisen elämän takeeksi.

Kun pelkkä kuoleman jälkeinen elämä ei houkutellut kaikkia, uskonnot alkoivat tarjota uskoville nautinnollista tai hyvää elämää kuoleman jälkeen ja ikuisia kärsimyksiä vääräuskoisille tai ainakin niille, jotka eivät uskoneet ollenkaan. World Trade Centerin syyskuun 11. päivänä 2001 tapahtunut tuhoaminen itsemurhaiskulla johtui mm. tällaisesta uskosta kuoleman jälkeiseen hyvään elämään.

Pelurin todistus ei pyri todistamaan, että jumala on olemassa. Sen sijaan se pyrkii osoittamaan, että jumalaan uskominen on peliteoreettisesti kannattavaa. Pelurin todistus sanoo, että vaikka ei tiedettäisi, onko jumala olemassa vai ei, jumalaan kannattaa uskoa, koska näin saavutettava palkinto, iankaikkinen elämä, on äärettömän suuri, ja epäuskosta seuraava rangaistus, iankaikkinen kärsimys, on hirvittävä. Voiton odotusarvo, joka on voiton todennäköisyys kertaa voiton arvo, on näin ollen äärettömän suuri.

Pelurin todistus (Pascalin vaaka), sanoo, että jos jumala on olemassa ja jos uskomme, saavutamme suuren palkinnon, iankaikkisen elämän. Jos jumalaa ei ole olemassa, menetämme kenties jotakin elämässämme uskoessamme, mutta se on vähäistä verrattuna siihen, että saavutamme iankaikkisen onnen. Jos jumalaa ei ole olemassa ja emme usko hänen olemassaoloonsa, voitamme kenties jotakin pientä elämässämme. Mutta jos jumala on olemassa ja emme usko, joudumme iankaikkisiin kärsimyksiin. Pelurin mukaan kannattaa lyödä vetoa sen puolesta, että jumala on olemassa.

Todistuksen moraali

Jos pelurin todistus hyväksytään, voidaan kuitenkin väittää, että emme noin vain voi päättää siitä, mihin uskomme. En voi päättää huomenna uskoa, että siat lentävät tai että Helsinki on Kiinassa tai että on olemassa kaikkivaltias, kaikkitietävä ja täydellisen hyvä (kaikkihyvä) jumala. Pelurin todistus ei esitä jumalaan uskomiselle mitään näyttöä, se vain sanoo, että pelurina minun olisi hyvä uskoa niin.

On sanottu (esim. Pascal), että jos jumalaan uskominen on meidän tunteittemme vastaista, meidän pitää ryhtyä elämään ikään kuin uskoisimme jumalaan. Pitää ryhtyä käymään uskovaisten tilaisuuksissa (esim. kirkoissa) ja pitää ryhtyä pyytämään jumalilta jotain (rukoilemaan). On sanottu, että jos ryhdymme käyttäytymään kuten uskovainen, alamme pian myös uskoa kuten uskovainen.

On viitteitä siitä, että ihmiset todella alkavat uskoa siihen, mitä heidät esimerkiksi pakotetaan tekemään. On mahdollista, että ihminen saattaa alkaa uskoa ajan oloon jopa omiin valheisiinsa. Englannin kuninkaan, joka ei ollut mukana merkittävässä taistelussa, mutta joka oli vuosikymmeniä valehdellut olleensa siellä, kerrotaan vanhoilla päivillään uskoneen omaan valheeseensa.

On sanottu (esim. William James), että jos olisimme jumalan asemassa, meidän pitäisi tehdä kaikkemme estääksemme ihmisiä uskomasta jumalaan valheellisesti ja itsekkäästi palkkion toivossa. Vastaavasti esim. buddhalaisuudessa pidetään viime kädessä taitamattomana tehdä hyviä tekoja saadakseen paremman jälleensyntymän.

Todistus voidaan kääntää

Voidaan yhtä hyvin väittää, että ateisti palkitaan äärettömällä palkinnolla ja uskovainen tuomitaan äärettömiin kärsimyksiin kuoleman jälkeen. Tällöin pelurin olisi pyrittävä olemaan uskomatta jumalaan. Tällaista näkemystä esitetään harvoin, sillä ateistit eivät yleensä usko kuoleman jälkeiseen tai kuolemaa edeltävään elämään. Tärkein poikkeus ovat ne buddhalaiset, jotka uskovat jälleensyntymiseen.

Buddhan opin mukaan minkä tahansa uskonnon mainitsemat jumalat saattavat teoriassa olla olentoina olemassa (aivan kuten joulupukki), mutta ne eivät ole todellisia jumalia vaan ihmisen tavoin pysymättömyyden alaisia. Palikaanonissa luetellaan monia ns. brahma- ja deeva-tasoja, joita hallitsevat jumaluudet ovat niin sokaistuneita omasta taivaallisesta autuudestaan, että kuvittelevat oman taivasmaailmansa olevan ikuinen. Sokeat jumalat saattavat kuvitella olevansa maailmankaikkeuden luojia ja saattavat kuvitelmissaan johtaa monia ihmisiäkin harhaan, koska useimmille ihmisille todisteeksi näiden taivaallisten soma-hourailujen paikkansapitävyydestä riittää jokin ihmeellinen kokemus jumalan läsnäolosta.

Taivastilojen kaipuun houkutusta kutsutaan nimellä devaputra, joka sananmukaisesti käännettynä tarkoittaa jumalan poikaa ja jonka perustana on toive elämän jatkumisesta iankaikkisesti. Esimerkiksi hindujumalat ovat palikaanonin mukaan yli-inhimillisiä, mutta pohjimmiltaan kuolevaisia olentoja, jotka sokeudessaan johdattavat hyväuskoisia ihmisiä harhaan. Palvomalla tiettyä jumalaa voi joutua taivaaseen, jossa eletään jumalan orjina tai lemmikkieläiminä taivaallisen loiston jatkuvassa huumauksessa. Lisäksi taivaatkin hajoavat vääjäämättä joskus, koska jumalat ovat välttämättä luonnonlakien alaisia kuten ihminen - ja taivasten hajoamisen jälkeen soman autuaille orjille seuraa lopulta vajoaminen kärsimyksen tiloihin.

Jumalan pojan viettelyksiin ei siis välttämättä kannata langeta, vaikka hän olisi olemassa - eikä kuolemanjälkeistä elämää välttämättä kannata toivoa mihinkään olomuotoon, vaikka sellainen olisikin mahdollista. Iankaikkisuususkoon vietteleviä jumalia voitaisiin kenties silloinkin verrata nykyajan hulluihin diktaattoreihin, joiden tuhatvuotiset valtakunnat loistavat ikuisesti.

Erkki Hartikainen & Janne Vainio

Aineistoa ET-opiskeluun

Oheinen artikkeli sisältyy Erkki Hartikaisen toimittamaan avoimen lähdekoodin periaatteella toimitettuun elämänkatsomustiedon oppikirjasarjaan (et10). Kirjasarja kokonaisuudessaan on luettavissa www-osoitteessa http://www.dlc.fi/~etkirja

TEHTÄVIÄ:
1) Pohtikaa, mistä syystä uskonnot ovat kehittäneet opin ikuisesta onnesta Taivaassa ja ikuisesta rangaistuksesta Helvetissä
2) Voisiko ihminen tuomita toisen ihmisen ikuiseen rangaistukseen?
3) Miksi "pelurin todistus" ei ole uskottava?
3) Pohtikaa miksi pelurin todistusta ei yleensä käytetä niissä kulttuureissa, joissa uskotaan monien jumalien olemassaoloon?
4) Miten vaatimusta uskoa jumalien olemassaoloon on perusteltu antiikin kulttuurissa?
5) Miten pelurin todistusta (ja tämän todistuksen kumoamista) voitaisiin soveltaa jälleensyntymisuskoon, jossa uhkakuvana on joutua syntymään uudelleen?

Vapaa Ajattelijan 2-3/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon