Vapaa Ajattelija 1/2003

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 1/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon


Peter Singer

Voimmeko luottaa moraaliseen vaistoomme?

Käännös: Suvi Laukkanen (Free Inquiry 2003/03. Vol. 23 No. 1)


Bioetiikassa, kuten muussakin eettisessä keskustelussa, argumentit usein palaavat yhä uudelleen vaistoomme - lähes automaattisiin reaktioihin joiden mukaan päätämme "tuntuuko" jokin oikealta vai väärältä. Mistä nämä intuitiot tulevat, ja kuinka paljon voimme luottaa niihin?

Uudet tutkimukset valaisevat vaiston merkitystä eettisessä päättelyssä. Princetonin yliopistossa tohtoriksi opiskeleva Joshua Greene kiinnostui pulmien ryppäästä joka tunnetaan filosofisessa kirjallisuudessa nimellä "vaunuongelmat" (en. trolley problems). Tyypillisessä vaunuongelmassa henkilö seisoo junaraiteen vieressä kun täysin tyhjä vaunu kulkee kiskoja pitkin kohti viiden ihmisen ryhmää. Jos vaunu jatkaa radallaan, he kaikki kuolevat. Ainoa mahdollisuus kuolemien estämiseen on heittää raiteille keppi, niin että vaunu vaihtaa sivuraiteelle, tappaen vain yhden henkilön. Kun ongelma esitetään ihmisille, useimmat heistä sanovat, että vaunu pitäisi ohjata sivuraiteelle jotta neljä henkeä pelastuisi.

Ongelman toisessa versiossa vaunu, kuten edellisessäkin, uhkaa viiden ihmisen henkeä. Mutta tällä kertaa päähenkilö seisoo kävelysillalla kiskojen yläpuolella. Vaunun ohjaaminen sivuraiteelle ei ole mahdollista. Yksi mahdollisuus voisi olla vaunun eteen hyppääminen sillalta ja itsensä uhraaminen, mutta päähenkilö on liian kevyt voidakseen pysäyttää vaunua. Hänen vieressään seisoo kuitenkin isokokoinen, tuntematon henkilö. Ainoa keino jolla viiden henkilön kuoleman voi estää on työntää tämä iso muukalainen sillalta vaunun eteen. Jos päähenkilö työntää muukalaista, tämä kuolee, mutta muut viisi henkilöä pelastuvat. Kun ihmisiltä kysytään mitä he tekisivät tässä tilanteessa, useimmat sanovat että olisi väärin työntää muukalainen sillalta.

Monet filosofit ovat yrittäneet perustella intuitioitamme näissä tilanteissa, mutta Greeneä kiinnosti enemmän, miksi tunnemme näin. Hän arveli, että syy päätöksiimme näissä kahdessa tapauksessa johtuu erilaisista emotionaalisista vastineista joita toimintamallien ajattelu herättää. Molemmissa tapauksissa päähenkilö aiheuttaa tuntemattoman henkilön kuoleman, yhdessä heittämällä kepin raiteille, toisessa työntämällä jonkun kuolemaan omilla käsillään. Yhdessä kokeneempien kolleegojensa kanssa Princetonin psykologisen tiedekunnan Aivo-, mieli- ja käytöstutkimuksen keskuksessa, Greene käytti magneettikuvaa (MRI) tutkiakseen aivojen toimintaa kun ihmiset tekevät moraalisia valintoja.

Greene ennusti, että niiden ihmisten aivoissa, joita pyydettiin tekemään moraalisia valintoja koskien "henkilökohtaisia" loukkauksia, kuten vieraan ihmisen työntämistä kävelysillalta, näkyisi lisääntynyttä toimintaa sillä aivojen alueella joka käsittelee tunteita, verrattuna koehenkilöihin joiden piti tehdä verrattain "kliinisempiä" valintoja kuten kepin heittäminen. Mutta hän esitti myös täsmällisemmän arvauksen: ne harvat koehenkilöt joiden mielestä olisi oikein työntää vieras henkilö sillalta, antaisivat tämän vastauksen tunteistaan huolimatta, ja siitä syystä heidän päätöksensä kestäisi pidempään kuin niiden, joiden mielestä vieraan työntäminen sillalta olisi väärin, ja myös pidempään kuin sellaisten valintojen teko jotka eivät synnytä yhtä voimakkaita tunnereaktioita.

Tutkimukset vahvistivat Greenen hypoteesin. Kun ihmisiä pyydettiin tekemään valintoja "henkilökohtaisissa" tapauksissa, heidän aivojensa tunnealueet olivat aktiivisempia kuin silloin kun heidän piti tehdä valinta "kliinisemmässä" tapauksessa. Vielä merkittävämpää oli se, että ne joiden mielestä oli oikein toimia tavalla johon liittyi henkilön fyysinen loukkaaminen, kunhan toiminta minimoi kokonaisvahingot - esimerkiksi ne joiden mielestä henkilön sai työntää sillalta - miettivät asiaa pidempään kuin ne jotka sanoivat että se olisi väärin.

Greenen tutkimustulokset sopivat hyvin yhteen laajemman käsityksen kanssa moraalimme alkulähteistä. Ihmiset ovat asuneet pienissä ryhmissä suurimman osan evoluutiohistoriastaan, kuten myös luultavasti varhaiset ihmisapinat ja sosiaaliset nisäkäsesi-isämme. Näissä ryhmissä väkivalta tapahtui vain fyysisessä ja henkilökohtaisessa, läheisessä kosketuksessa, lyömällä, kuristamalla tai käyttämällä keppiä tai kiveä lyömäaseena. Sellaisia tilanteita varten olemme kehittäneet välittömiä emotionaalisia vastineita ongelmiin, joissa on kyse läheisistä, henkilökohtaisista suhteista toisten kanssa. Vieraan työntäminen sillalta saa aikaan näitä reaktioita. Kepin heittäminen, joka saa vaunun vaihtamaan suuntaa osuen toiseen henkilöön ei muistuta mitään mikä olisi voinut sattua niissä olosuhteissa joissa me ja esi-isämme elivät. Siksi se ei herätä samanlaisia tunteita kuin jonkun työntäminen sillalta. Toisin sanottuna merkittävin tekijä joka selittää erilaiset intuitiiviset valintamme näissä kahdessa tapauksessa on se, että silta-tilanne on samantyyppinen kuin ne joita olisi voinut sattua niiden vuosituhansien aikana kun ihminen lajina syntyi; kun taas tavallinen vaunutapaus kuvaa kuolemantuottamusta tavalla joka on ollut mahdollista vain viimeisen vuosisadan tai kahden ajan. Tämä aika on liian lyhyt vaikuttaakseen periytyviin käyttäytymismalleihin.

Greene ja hänen kolleegansa ovat vieneet meidät yhden askeleen verran edemmäs tavoitteessamme ymmärtää etiikan syntyä. Auttaako tämä meitä ratkaisemaan eettisiä pulmia? Ei, ainakaan siinä mielessä että saisimme valmiita vastauksia. Mutta kuten sanoin, monella etiikan alueella, kuten elämän ja kuoleman kysymyksissä lääketieteellisessä etiikassa, luotamme vahvasti vaistoomme. Esimerkiksi monet amerikkalaiset lääkärit vastustavat aktiivista eutanasiaa, mutta saattavat suostua kuolemansairaan hoitamatta jättämiseen. Ensiksi mainittu on heidän mielestään tappamista, kun taas jälkimmäisessä on kyse siitä että "luonnon annetaan tehdä tehtävänsä". Greenen tutkimusten pitäisi tehdä meidät kriittisemmiksi vastaavasta intuitioon vetoamisesta. Jos moraaliset intuitiomme enemmän ja vähemmän "henkilökohtaisista" tavoista tappaa vaihtelevat koska ne juontavat juurensa evoluutiohistoriaamme, miten ne voisivat oikeuttaa päätökset joita teemme nykyaikana?

Viitteet:

Greene J.D., R.B. Sommerville, L.E. Nystrom, J.M. Darley, and J.D. Cohen, "An MRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment," Science 293 (2001): 2105-2108.

Peter Singer on bioetiikan professori Princetonin yliopistossa. Hän on kirjoittanut kirjat Animal Liberation, Practical Ethics, How Are We to Live?, ja Rethinking Life and Death.

Vapaa Ajattelijan 1/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon