Vapaa Ajattelija 5/2002

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 5/2002 sisällysluetteloonVapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoonAteistien kirkko?


Voivatko ateistit perustaa uskontokunnan?

Lakiehdotuksen mukaan opetusministeriöön perustetaan kolmesta jäsenestä ja sihteeristä koostuva asiantuntijalautakunta, joka antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoja siitä, ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot lain mukaisia.
Koska asiantuntijalautakunnan jäsenet ovat todennäköisesti uskontokuntien jäseniä, he ovat kaiken järjen mukaan jäävejä antamaan lausuntoja uuden uskonnollisen yhdyskunnan kelpaavuudesta rekisteriin.

Asiantuntijalautakunnalla onkin kaksi piilotarkoitusta:

  1. Lautakunnan tarkoitus on estää valtiokirkkojen kilpailijoita pääsemästä rekisteriin.
  2. Lautakunnan tarkoitus on estää uskonnottomia vakaumusyhteisöjä saamasta niitä etuoikeuksia, joita uskonnollisille yhdyskunnille ehdotetaan.

Mitkä ovat esimerkiksi ateistien mahdollisuudet rekisteröityä uskonnolliseksi yhdyskunnaksi? Lakiehdotuksessa sanotaan mm:
”Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot
Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin.”

Voisiko ateisteilla olla uskontunnustus? Kun käsite ”usko” on hyvin epämääräinen, uskontunnustus voitaisiin muotoilla esimerkiksi seuraavasti:

”Suomen demokraattinen kirkko uskoo

  1. että jumalia ei ole olemassa
  2. että moraali on puhtaasti inhimillistä alkuperää
  3. että ihminen on syntynyt evoluution seurauksena alkeellisemmista elämän muodoista.
  4. että ihmisten itsensä on päätettävä yhteiskuntamuodoistaan ja lainsäädännöstään
  5. että ihmiset ovat tasa-arvoisia ja että ihmisyhteisöjen hallinto on järjestettävä demokraattisesti.”

Lain voimaan tulon jälkeen on kokeiltava, pääseekö esimerkiksi yllämainittu kirkko uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Mahdollinen kielteinen päätös on syytä testata myös kansainvälisissä ihmisoikeustuomioistuimissa. Luonnos yhdyskuntajärjestykseksi on ollut pöytälaatikossani jo parikymmentä vuotta.

Erkki Hartikainen


Kristinusko laittomasti perustettu

Lakiehdotuksessa sanotaan
8 § Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen
Vähintään 20 henkilöä voi perustaa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan. Yhdyskunnan perustajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Kristillisten myyttien mukaan kristinuskon perustivat Jeesus ja kaksitoista opetuslasta eli yhteensä 13 henkilöä. Koska Suomessa uskonnon perustamiseen vaaditaan vähintään 20 henkilöä, kristinuskoa voidaan pitää laittomasti perustettuna.

Erkki Hartikainen


Totuuden Ystävät

Totuuden Ystävät (http://members.tripod.com/~totuuden_ystavat/) yhdyskunnan jäseninä on useita ateisteja ja vapaa-ajattelijoita. Liittokokouskaudella 1996-1999 TY piti joskus kokouksiaankin vapaa-ajattelijoiden tiloissa.

Totuuden Ystävien tunnustus on lähinnä materialistista panteismia. Yhdyskunnan sisäisissä ’teologisissa’ keskusteluissa viitepistettä on haettu mm. hollantilaisen valistusfilosofin ja vapaa-ajattelijan Benedictus de Spinozan filosofiasta.

Yhdyskuntaan on vastikään liittynyt useita uusia jäseniä. Seuraavalla sivulla oleva teksti on TY:n yhden toimipaikan seinällä. Tarinan mukaan teksti löytyi vanhasta Saint Paulin kirkosta Baltimoressa ja tekstissä oli päiväys 1692 (joidenkin tietojen mukaan tarina on väärennös ja löytöpaikka ja -aika olisi jokin muu). Yhdyskunnan esimiehenä toimii Kalevi Korppi Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijoista.

Totuuden Ystävien asiakirjoissa on sana "Jumala" sitaateissa. Totuuden Ystäviä ei olisi ilman tätä sanaa hyväksytty opetusministeriön uskontokuntien rekisteriin. Sama juonittelu on käynnissä uutta uskonnonvapauslakia säädettäessä.

Jumalan nimissä saa Suomessa edelleenkin tehdä paljon sellaista, mikä muutoin on laitonta. Ukonmaljojen nostaminenkin tulisi Ukko-jumalan kulttuuriseuran bileissä verovapaaksi, mikäli kyseessä olisi virallisesti uskonnollinen yhdyskunta. Uskontona esiintyminen on kuitenkin etuoikeus, joka on viranomaismielivallan alaisuudessa; esimerkiksi Wicca-noitien yhteisöä ei kelpuutettu uskonnoksi huolimatta siitä, että se Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksen assistentti Tom Sjöblomin mukaan täytti selvästi uskonnon tunnusmerkit.

Kimmo Sundström, Janne Vainio

Viisaita sanoja

Mene tyynesti hälyn ja kiireen keskelle ja muista, mikä rauha voi kätkeytyä hiljaisuuteen. Niin pitkälle kuin itsestäsi luopumatta on mahdollista, pysy hyvissä väleissä kaikkien ihmisten kanssa. Puhu oma totuutesi rauhallisesti ja selkeästi, ja kuuntele muita, myös tyhmiä ja tietämättömiä, heilläkin on tarinansa kerrottavana.

Wältä äänekkäitä ja hyökkäileviä henkilöitä, he ovat piina sielulle. Jos vertailet itseäsi muihin, voit tulla turhamaiseksi ja katkeraksi, sillä aina on olemassa suurempia ja mitättömämpiä ihmisiä kuin sinä itse. Iloitse saavutuksistasi yhtä lailla kuin suunnitelmistasi.

Säilytä kiinnostus omaan elämäntyöhösi, olipa se kuinka vaatimaton tahansa; se on todellista kiinteää omaisuutta ajan ja onnen vaihtelussa. Harrasta varovaisuutta liiketoimissasi, sillä maailma on petkutusta täynnä. Älköön se kuitenkaan tehkö sinua sokeaksi sille, mitä hyvyyttä on olemassa; monet ihmiset tavoittelevat korkeita ihanteita, ja kaikkialla elämä on täynnä sankaruutta.

Ole oma itsesi. Varsinkaan älä teeskentele kiintymystä. Älä myöskään ole ivallinen rakkauden suhteen, sillä kaiken kuivuuden ja hurmattomuuden keskellä se on ikuista kuin ruoho.
Ota lempeästi vastaan vuosien antama neuvo, luopumalla tuskattomasti nuoruuteen kuuluvista asioista. Kasvata ja vahvista henkeäsi suojaamaan sinua äkillisen epäonnen kohdatessa. Mutta älä masenna itseäsi kuvitelmilla. Monet pelot ovat uupumuksen ja yksinäisyyden synnyttämiä. Terveellistä itsekuria unohtamatta ole lempeä itseäsi kohtaan.

Olet universumin, maailmankaikkeuden lapsi, et vähemmän kuin puut ja tähdet; sinulla on oikeus olla täällä. Ja olkoonpa se sinulle selvää tai ei, maailmankaikkeus joka tapauksessa kehkeytyy niin kuin sen tuleekin.

Sen vuoksi säilytä rauha Jumalan kanssa, olkoon kuvasi Hänestä mikä tahansa, ja mitä lienevätkin toimesi ja rientosi, elämän hälisevän sekasorron keskellä säilytä rauha sielusi kanssa.

Kaikessa valheessaan, vaivassaan ja särkyneine unelmineen se on yhä kaunis maailma. Ole tarkkaavainen. Koeta olla onnellinen.

(Totuuden Ystävien kokoontumispaikan seinältä)