Vapaa Ajattelija 4/2001

jumalaton kulttuurilehti

 Vapaa Ajattelijan 4/2001 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoonMitä kuuluu Pro-Seremonioille?

Runsas pari vuotta sitten siviilijärjestöt (Vapaa-ajattelijain liitto, Suomen Humanistiliitto ja Prometheus-leirin tuki) perustivat yhteisen, voittoa tavoittelemattoman palvelukeskuksen, Pro-Seremoniat niille, jotka kaipaavat apua ja neuvoja siviilijuhlien järjestämisessä. Hanke on edennyt hyvin ja toiminta kasvaa koko ajan, sanoo keskuksen toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen.
– Näkyvintä on tietenkin käytännön merkitys. On olemassa paikka, josta uskontokuntiin kuulumaton saa tarvitessaan apua juhliensa järjestämisessä: tietoa, ideoita, puhujan, muusikon, käsikirjan tai vaikkapa kauniin todistuksen hääparille tai lapselle muistoksi nimenantojuhlastaan. Yllättävän useinhan uskonnoton ihminen perustelee kirkkoon kuulumistaan sillä, että haluaa ”päästä helpolla” jättämällä juhlansa papin hoidettavaksi, Aurejärvi huomauttaa.

Toimitusjohtajan mukaan palvelukeskuksen avulla uskonnottomankin on mahdollista päästä aivan yhtä helpolla kuin valtionkirkkoon kuuluvien joutumatta kuitenkaan luopumaan mistään itselleen tärkeästä. Tee se itse -ihmiset taas saavat keskukselta ideoita ja rohkaisua omannäköisensä juhlan toteuttamiseen omin voimin.
– Rohkaisun merkitys on suurempi kuin äkkiä tulisi ajatelleeksi. Jo pelkkä tietoisuus palvelukeskuksen olemassaolosta omalta osaltaan tukee uskonnottomia ihmisiä esimerkiksi eroamaan kirkosta ja järjestämään omat juhlansa katsomuksensa mukaisesti. Perustajajärjestöjen näkökulmasta taas palvelukeskus on yhteinen voimannäyttö, joka kasvattaa järjestöjen tunnettavuutta ja myönteistä imagoa, Aurejärvi pohtii.

Taustavoimat talkooväkeä

Anneli Aurejärvi-Karjalainen on toistaiseksi palvelukeskuksen ainoa täysipäiväinen työntekijä. Hän vastaa paitsi keskuksen käytännön pyörittämisestä, myös toimii juhlapuhujana erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Lisäksi keskuksella on käytettävissä pääkaupunkiseudulla kymmenkunta juhlapuhujaa, heistä toimitusjohtajan lisäksi neljä jatkuvasti käytettävissä ja saman verta hälytysvalmiudessa kiireellisten tapausten varalle. Kaksi puhujista on ruotsinkielisiä.
Puhujien lisäksi keskuksella on vakituisesti käytettävissä myös jo kahdeksan omaa muusikkoa ja taustatukena varsin kattava ulkopuolisten muusikkojen verkosto. Toistaiseksi mitään soveltuvuustestauksia ei ole tarvinnut kehitellä, koska kaikki puhujat ja muusikot ovat löytyneet ”omasta porukasta”. 
– Jokainen puhuja ja suurin osa muusikoista toimii palvelukeskuksen lisäksi aktiivisesti myös yhdessä tai useammassa keskuksen taustajärjestössä ja heidät tunnetaan ennestään. He kaikki ovat uskonnottomia, Aurejärvi kertoo.
Musiikkia hautajaisiin
– Muusikon riittää osata musisoida ja olla palvelualtis sekä muutenkin esiintymistaitoinen. Puhujalta edellytämme innostuksen, palvelualttiuden sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisutaidon lisäksi sekulaarihumanistista katsomusta sekä aikuisempaa ikää. Mukaan pääsee, kun ilmoittautuu.
Palvelukeskuksessa ei alussa osattu varautua siihen, että se tarvitsisi myös omat urkurit. Ellei hautajaisissa ole pappia, eivät seurakunnat yleensä myöskään anna niihin omia kanttoreitaan. Palvelukeskuksen tähän astisen kokemuksen perusteella kuitenkin myös monet uskonnottomat haluaisivat omaisensa hautajaisiin tunnelmaan sopivaa urkumusiikkia.
Nyt keskuksella on käytettävissään jo kaksi urkuria ja kuusi muuta muusikkoa, jotka pystyvät toteuttamaan asiakkaiden toiveet. Lisäksi palvelukeskus julkaisi 28. syyskuuta pidetyssä kansainvälisessä siviilijuhlaseminaarissa oman CD-levyn ”Musiikkia siviilihautajaisiin”.
– Levylle muusikkomme Suvi Salo on soittanut otteita siviilihautajaisiin soveltuvista urku- ja pianokappaleista ja se on tarkoitettu auttamaan uskonnottoman vainajan omaisia hautajaismusiikin valinnassa, Aurejärvi kertoo.
Toimitusjohtajan mukaan palvelukeskuksen saama asiakaspalaute on ollut jopa häkellyttävän myönteistä. Hän huomauttaa kuitenkin, että vain osan kehuista keskus on todella ansainnut palvelun laadulla. Moni asiakas on ollut ikionnellinen jo siitä, että keskus ylipäätään on olemassa.
– Jo pelkästään se, että juhlan järjestäjä IHAN OIKEASTI saa itse päättää, mitä hänen omassa juhlassaan tapahtuu, mitä siellä puhutaan, mitä lauletaan ja mihin sitoudutaan, on ihmisille vielä uutta ja ihmeellistä. Kun palvelun olemassaoloon ajan myötä totutaan, aletaan sen yksityiskohtia varmasti tarkastella kriittisemmin, Aurejärvi arvelee.
Hän uskoo kuitenkin, että keskuksen palveluperiaatteena oleva asiakaslähtöisyys antaa hyvän perustan toiminnan jatkuvuudelle.
– Pro-Seremoniain puhujan ja muusikon on annettava asiakkaalleen niin hyvää palvelua kuin hän itse toivoisi saavansa, jos kyseessä olisi hänen läheisensä hautajaiset, oman tai lapsenlapsensa nimiäiset, tai omat häänsä, toimitusjohtaja kiteyttää.

Marketta Ollikainen