Vapaa Ajattelija 2/2001

jumalaton kulttuurilehti

 Vapaa Ajattelijan 2/2001 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoonSteinerkouluista

Alla on kirjoittus, jonka Aamulehti jätti julkaisematta viime vuonna. Kun jotkut jäsenemme ovat ihmetelleet, miksi steinerkouluista puhutaan Vapaa-ajattelijain liiton kulttuuriohjelmassa, laitan kirjoitukseni tähän.

Jos joku perustaisi Jeesus Kristus -koulun, ihmisten olisi vaikea uskoa, että kyseessä ei ole kristillinen koulu. Näyttää kuitenkin olevan mahdollista perustaa Rudolf Steiner -koulu (sen niminen koulu on esimerkiksi Helsingissä) ja saada ihmiset uskomaan, että kyseessä ei ole Rudolf Steinerin filosofiaan perustuva koulu. Tämä virheellinen uskomus saattaa olla myös niillä kaupunginvaltuutetuilla, jotka suhtautuvat myönteisesti steinerkouluihin.

Steinerkoulut perustuvat Rudolf Steinerin itämaisesta mystiikasta ja omasta päästään keksimiin ihmisen kehityksen vaiheisiin. Minkään lajin tiede ei ole tällaisten vaiheiden olemassaoloa pystynyt vahvistamaan. Tutkimukset, joihin esimerkiksi P. Lahtinen viittasi (AL 16.11.) osoittavat pikemminkin siihen suuntaan, että steinerkoulujen opetus on tehotonta. Menestyneiden steinerkoululaisten suurimpia saavutuksia Suomessa taitaa olla säästöpankkien konkurssi, joka maksoi veronmaksajille vähintään 50 miljardia markkaa.

Steinerkouluissa opetetaan periaatteessa luterilaisille luterilaista uskontoa, jonkin muun uskontokunnan oppilaille omaa uskontoa ja uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustietoa. Steinerkoulujen ei tässä suhteessa pitäisi olla sen kristillisempiä kuin muidenkaan. Valitettavasti eräillä tamperelaisilla steinerkoulun oppilailla on ollut vaikeuksia saada elämänkatsomustiedon opetusta, mutta toivottavasti nämä vaikeudet ovat nyt ohi. 

Peruskoulu tuli Suomeen myöhäjunassa. Kun sen piti tulla heti sodan jälkeen, se tulikin vuosikymmeniä myöhemmin. Valtio ja kunnat karsivat silloin ankaralla kädellä yksityiskouluverkkoa, ja vain pieni määrä yksityiskouluja jäi Suomeen. Kapitalismin voittokulkua ja sen mukanaan tuomaa "parempien ihmisten koulujen" tarvetta ei osattu silloin ennakoida. Sitten steinerkoulut ilmoittautuivat sellaisiksi, ja steinerkouluja on syntynyt kaikkiin vähänkin suurempiin asutuskeskuksiin. Tämä on onnetonta, sillä "paremmat ihmiset" eivät tiedä, mitä he tukimaksuillaan ostavat. Lisäksi steinerkoulujen voittokulkua on edistänyt rikkaiden sukujen vävypoika Reijo Wilenius.

Mielestäni eduskunnan pitäisi ottaa huomioon markkinatalousmaiden todelliset tarpeet ja sallia puhtaasti rikkaille tarkoitetut yksityiskoulut. Näin steinerkoulujen leviäminen loppuisi ja päästäisiin samaan tilanteeseen kuin kilpailijamaissa. Kirjoitan tämän sosialidemokraattisen puolueen jäsenenä ja vankkumattomana peruskoululaitoksen kannattajana.

Erkki Hartikainen
Opettajana jo oppikoulussa