Vapaa Ajattelija 1/2001

jumalaton kulttuurilehti

 Vapaa Ajattelijan 1/2001 sisällysluetteloon |Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoonAteismin määrittelemisestä

Koska teologit koko ajan yrittävät sotkea keskustelua virheellisillä ja omatekoisilla ateismin määritelmillä, seuraavaan on otettu Michael Scrivenin kuuluisa ateismin , agnostisismin ja teismin määritelmä vuodelta 1966 (Primary Philosophy, McGraw-Hill, 1966, painettu uudestaan teoksessa Critiques of God, toim Peter Angeles, Prometheus Books, ISBN 0-87975-078-2). Lisäksi määritelmässä on otettu huomioon maailman tunnetuimman ateistifilosofin Michael Martinin jaottelu positiiviseen ateismiin ja nagatiivisen ateismiin (Atheism, A Philosophical Justification, Temple University Press, 1990, ISBN 0-87722-642-3).

Jumalan olemassaolo

Nimitys

1. Vahvoja todisteita olemassaoloa vastaan, ei mitään todisteita puolesta Positiivinen ateismi
2. Ei mitään yleisiä tai erityisiä perusteita tai todisteita puolesta Negatiivinen ateismi
3. Joitakin yleisiä tai erityisiä perusteita puolesta, silti epätodennäköinen Skeptisismi, agnostisismia laajassa merkityksessä, vaikka pitää jumalan olemassaoloa epätodennäköisenä, pitää sitä mahdollisena
4. Todisteita puolesta ja vastaan yhtä paljon, todennäköisyys 50 % Agnostisismi kapeassa merkityksessä, ei ota mitään kantaa kummankaan puolesta
5. Vahvoja todisteita puolesta, silti ristiriitaisuuksia ja todisteita vastaan Käytännön teismi, agnostisismia laajassa merkityksessä
6. Vahvoja todisteita puolesta eikä mitään todisteita vastaan. Todistuva tavanomaisessa mielessä Moderni teismi
7. Suoraan todistuva vastaansanomattomilla tosiasioilla Vanhakantainen teismi

Michael Scriven, Suomenkielinen muotoilu Erkki Hartikainen