Vapaa-ajattelijain liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

 

Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 24.11.2007.

Liittokokous

Vuosi 2008 on liittokokousvuosi. Liittokokous pidetään Turussa 14. ja 15. kesäkuuta tavanomaiseen tapaan kaksipäiväisenä.

Liittokokouksesta tiedotetaan myöhemmin jäsenkirjeellä kaikille jäsenyhdistyksille, ja varmistetaan tärkeiden päivämäärien yms. olevan tiedossa. Yhdistysten on nimettävä liittokokousedustajat viimeistään 13.5. mennessä, ja edustajien ja varaedustajien valtakirjojen on oltava liittokokouksen vaalilautakunnalla 24.5.2008. Liittokokouksen vuoksi ei järjestetä liiton kesäpäiviä.

Toimisto

Toimisto aukioloaikoja muutetaan siten, että toimisto pääsääntöisesti avataan aamupäivällä klo 11 ja suljetaan klo 15. Toiminnanjohtaja neuvoo asiakkaita kasvotusten, puhelimessa ja sähköpostissa, ja ohjaa kysyjiä tarvittaessa eteenpäin. Toimistolla on kirjasto jäsenten käytettävissä.

Liiton www-sivut ja julkinen kuva

Liiton uudistetut www-sivut otetaan käyttöön, elleivät ne ole jo käytössä. Samalla paikallisyhdistysten kotisivujen päivitys muuttuu helpommaksi.

Liiton ja yhdistysten tiedonkulku

Jäsenyhdistysten toivotaan ilmoittavan tapahtumistaan liiton WWW-sivulla.

Yhdistysten on toimitettava liiton toimistoon vuoden 2007 toimintakertomus ja ilmoitettava valitut yhdistysten puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten nimet ja asemat hallituksessa kahden viikon kuluttua päätöksestä. Jäsenyhdistysten on ilmoitettava muuttuneet yhteystietonsa liiton toimistolle aina välittömästi. Liitto tiedottaa jäsenyhdistyksille toiminnastaan lähettämällä yhdistyksille vähintään kolme jäsenkirjettä. Tarvittaessa tiedotteita lähetetään muulloinkin.

Vapaa Ajattelija -lehti

Lehteä julkaistaan kuusi numeroa vuodessa ja sen osittaista neliväripainatusta jatketaan, kuten liiton 70 v. juhlavuoden aikanakin.

Talous ja hallinto

Talous perustuu jäsenmaksuihin ja valtionapuun sekä tukeutuu lisäksi saataviin vuokratuottoihin. Liittokokous rasittaa vuoden 2008 taloutta.

Kirjanpito ulkoistetaan tilitoimistolle. Taloudenhoito muuten säilyy liiton omana toimintana.

Liittovaltuusto ja -hallitus kokoontuvat sääntöjen määräämällä tavalla. Liittokokouksessa 2008 valittu hallitus järjestäytyy mahdollisimman nopeasti liittokokouksen jälkeen, mieluiten jo liittokokouspaikalla.

Toiminnanjohtajalle siirretään enemmän vastuuta kokousten valmistelun organisoimisesta, ja liittohallitus tehostaa sisäistä toimintaansa.

Liitto tekee nykyiseen tapaan aloitteita lakien parantamiseksi ja antaa lausuntoja omaa toimialaansa sivuavista lakiesityksistä. Aloitteet ja lausunnot valmistellaan yhdessä Humanistiliiton kanssa. Liitto toimii yhteistyössä sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, joilla on samoja tavoitteita kuin liitolla.

Koulutus

Liitto järjestää vuoden aikana puhujakoulutusta uskonnottomien juhlien puhujille mm. yhteistyössä Pro-Seremoniat Oy:n kanssa.

Jäsenhankinta

Käytännön toimintaa aktivoidaan niin, että liittoon ja yhdistyksiin tuleviin jäsenhakemuksiin vastataan nopeasti, ja liiton sivuilta jäsenhakemukset tullaan ohjaamaan joko suoraan paikallisyhdistysten jäsenvastaavalle internetin välityksellä tai perinteistä kirjepostia käyttäen.

Kenttätyö

Vuoden 2005 Kiljavan seminaarin aineistoa jatkotyöstetään ja kenttätyötä ohjataan mm. tämän perusteella. Järjestökenttää pyritään aktivoimaan. Rahoitusta tähän voidaan siirtää liittokokoukseen varatuista rahoista, mikäli liittokokous saadaan järjestettyä käyttämättä kaikkea siihen varattua rahaa.

Yhteistyö

Liitto jatkaa Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenjärjestönä, tukee Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry:n työtä elämänkatsomustiedon opetuksen kehittämisessä, sekä suhtautuu myönteisesti Humanistiliittoon ja Skepsikseen.

Liitto pyrkii yhteistyöhön poliittisten eduskunta-, valtuusto- ym. ryhmien kanssa.

Kansainvälinen toiminta

Liitto pysyy edelleen IHEU:n jäsenenä ja kutsuu juhlavuonna Suomeen kansainvälisiä vieraita ja pitää yhteyttä IHEU:n pohjoismaihin naapurijärjestöihin ja uusiin jäsenmaihin Itämeren alueella.

Muuta

Vuosi 2008 on kunnallisvaalivuosi. Uskonnonvapaus.fi -sivustolla pidetään vaalikonetta vaaleja varten. Uusia artikkeleita sivuille pyritään tekemään ainakin kolme. Sivusto uutisoi lainmuutoksista ja tärkeistä ennakkopäätöksistä.

Tampereen yhdistyksen hallinnoima eroakirkosta.fi -sivusto jatkaa toimintaansa. Päätavoite sivuilla on edelleen kirkosta eroamisen pitäminen suurena, mutta myös liiton muiden tavoitteiden esitteleminen sivustolla.

Laaditaan pieni laulu- ja runokirjanen nimiäisisiin ym. uskonnottomiin juhliin sopivista lauluista. Esa Honkanen johtaa projektia.