Vapaa-ajattelijain liitto 

ry

Vapaa-ajattelijain liitto

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö.


Päivitetty 1.4.2007
 
Vapaa-ajattelijain liitto ry on uskonnottomien ihmisten etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Liiton yhteiskunnallisena tavoitteena on Suomen molempien valtiokirkkojen erottaminen valtiosta.

Liitto ja sen jäsenjärjestöt haluavat edistää tieteellistä maailmankatsomusta, joka pohjautuu tieteiden saavuttamaan kuvaan maailmasta ja jonka tietoteoria ja arvoteoria voidaan perustella järkiperäisesti.

Aatteellisena järjestönä liitto tarkastelee uskontoa ja valetieteitä
kriittisesti ja pyrkii vapauttamaan ihmiset uskontosidonnaisuudesta
järkiperäisen argumentaation keinoin.

Liitto tavoittelee täydellistä vakaumuksen-, ajatuksen- ja uskonnonvapautta. Liitto ajaa sellaisia lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka turvaavat uskonnottomuuden ja ateismin vapauden sekä näiden katsomusten kaikenpuolisen tasa-arvoisen kohtelun muihin kansalaisiin nähden.

Vapaa-ajattelijain liitto on osa kansainvälistä vapaa-ajattelija-, humanisti-, sekularisti-, ateisti- ja rationalistiliikettä.

[AJANKOHTAISTA 1.4.2007] Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle verotusoikeus vuosien taistelun jälkeen.
 Vapaa-ajattelijain liitto ry.
val@vapaa-ajattelijat.fi
Yhteystiedot | Palautesivu